• Projekt domu – gotowiec czy koncepcja indywidualna?

  Jeśli zamierzasz zbudować dom, czy postawić na własny koszt inną nieruchomość powinieneś poważnie przemyśleć projekt budowy. Gotowe projekty domów można znaleźć zarówno w internecie jak i w biurach specjalizujących się w tego typu „gotowcach”. Co da Ci gotowy już projekt inwestycji? Przede wszystkim: nic nie będziesz musiał dopracowywać w „międzyczasie” i unikniesz problemów z tzw….

  Czytaj dalej
 • Ewidencja gruntów i budynków (Kataster nieruchomości)

  Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) ustanowiona została w celu gromadzenia oraz przechowywania informacji o gruntach, budynkach i położonych na nich lokalach. Dane te są wykorzystywane do: zagospodarowania przestrzennego; wymiaru podatków i innych obciążeń publicznoprawnych; oznaczenia nieruchomości w Księdze Wieczystej; gospodarki gruntami; ochrony interesów majątkowych stron obrotu nieruchomościami, z których korzysta między innymi zarządca nieruchomościami. Zarządca…

  Czytaj dalej
 • Księgi wieczyste

  Księgi wieczyste to rejestry prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ułatwiają one obrót nieruchomościami, a także zapewniają bezpieczeństwo. Księgę wieczystą zakłada się dla nieruchomości, która albo jeszcze nie ma jej założonej, albo została ona zagubiona bądź zniszczona. W księdze powinien znajdować się cały opis nieruchomości, dla której księga jest prowadzona. Zarządca znajdzie w niej…

  Czytaj dalej
 • Analiza źródeł informacji

  Zgodnie z ustawą zarządzanie nieruchomościami to podejmowanie decyzji, a także dokonywanie czynności w celu nieruchomości w nie pogorszonym stanie i zgodnie z przeznaczeniem tej nieruchomości. Wiąże się ono również z inwestowaniem w tę nieruchomość. Do zadań zarządcy nieruchomości należy sporządzanie oraz przechowywanie umów z dostawcami usług, mediów, jak również z najemcami, dzierżawcami. Jest on także…

  Czytaj dalej
 • Kupujemy działkę pod budowę – jak zrozumieć księgi wieczyste?

  Decyzja zapadła – budujemy dom. Jak jednak zbudować dom zgodnie z prawem i nie narazić się na późniejsze urzędowe nieprzyjemności? Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim kupując działkę budowlaną dokładnie, z wyjątkową uwagę przeczytaj jej księgę wieczystą. Tylko właściwie jej odczytanie pomoże Ci uniknąć błędu. Najważniejsze cztery działy ksiąg wieczystych to:   dział pierwszy,…

  Czytaj dalej