Zmiany w ustawach – dopłaty do najmu, budownictwo społeczne, Krajowy Zasób Nieruchomości

0 123

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Jeśli wejdzie w życie, najemcy będą mogli liczyć na dopłaty, jeśli utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa.
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian również w budownictwie mieszkaniowym i Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Najemcy, którzy popadli w tarapaty finansowe z powodu COVID-19, będą mogli liczyć na dopłaty do dodatku mieszkaniowego, wynoszące nawet 1,5 tys. zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 75% czynszu. Dzięki temu najemcy będą mogli regularnie opłacać swoje mieszkaniowe zobowiązania, co zapewni wpływy wynajmującym. To natomiast przełoży się na regularne spłacanie przez nich rat kredytów hipotecznych. Dopłaty będą wypłacane przez pół roku. Najemcy, którzy będą chcieli z nich skorzystać, muszą wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich dochód był o co najmniej 25% niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym, np. przedkładając PIT za rok 2019. Dopłata przysługiwać będzie, jeśli mieszkanie było wynajmowane przed 14 marca 2019 roku. Wnioski o dopłaty będzie można składać do końca roku, a dopłata wraz z dodatkiem mieszkaniowym będzie wypłacona wstecz, od daty wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
Ministerstwo planuje przeznaczyć na ten cel 420 mln zł w tym roku.

Flynt/bigstockphoto.com

Na dodatkowe fundusze będą mogły liczyć również gminy, które będą budowały mieszkania w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego. Dopłaty z Funduszy Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zostaną podniesione z 20% do nawet 35% kosztów inwestycji. Będą one pokrywać bieżące wydatki, a nie te już poniesione. W tej chwili gminy otrzymują je po zakończeniu budowy, początkowo muszą więc dysponować pełną kwotą kosztów inwestycji. Mieszkania komunalne natomiast będzie można remontować z 50-procentową dopłatą. Dopłaty w takiej samej wysokości będzie można otrzymać na budowę mieszkań komunalnych. Na remont budynków TBS starszych niż 25 lat wprowadzone zostaną premie remontowe. Jeśli przy budowie tego typu lokali partycypacja lokatora w kosztach budowy będzie wyższa, wówczas możliwa będzie zmiana umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności.
Zmiany obejmą także Krajowy Zasób Nieruchomości. Po wejściu w życie nowelizacji KZN będzie mógł tworzyć i przystępować do już funkcjonujących Towarzystw Budownictwa Społecznego. W ramach KZN powstanie Fundusz Rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego, z którego środki zostaną przeznaczone właśnie na tworzenie i udział w TBS. Fundusz będzie gromadził środki ze zbycia nieruchomości Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *