Nieopodatkowanie przychodów z najmu – konsekwencje karno-skarbowe

0 12259

Uchylanie się od obowiązku regulowania zobowiązań podatkowych, w tym podatku dochodowego wynikającego z tytułu najmu, traktowane jest jak każde inne wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Powoduje to bowiem powstanie zaległości podatkowej, od której naliczane są odsetki, co naraża budżet państwa na uszczuplenie. Ponadto niepłacenie podatku rodzi skutki karne w postaci kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Niezgłoszenie faktu uzyskiwania dochodu z najmu w urzędzie skarbowym może przez jakiś czas pozostać niezauważone. Jednak istnieje wiele sytuacji, w których fakt ten może wyjść na jaw, a tym samym narazić właściciela mieszkania na przykre konsekwencje.

bigstock-Depressed-couple-doing-their-a-27214286

 

Konsekwencje uchylania się od podatku

Nastąpi to na przykład wtedy, kiedy najemca będzie uchylał się od zapłaty czynszu, a wynajmującemu nie pozostaną już inne środki niż wstąpienie na drogę prawną. Wynajmujący, który zdecyduje się, aby o dochodzie nie informować skarbówki, pozbawia się także możliwości skorzystania z zawarcia najmu okazjonalnego. Celem takiej umowy jest lepsze zabezpieczenie interesów właściciela nieruchomości na wypadek niewypłacalności najemcy.

Polskie przepisy dają organom skarbowym dużą swobodę w zakresie kontrolowania prawidłowości opodatkowania umów najmu, w tym także badanie koneksji rodzinnych. Wiele osób bowiem w przypadku kontroli skarbowej, tłumaczy, że mieszkanie wynajmowane jest osobie z rodziny, od której niepobierane są żadne opłaty, a nieodpłatne udostępnienie nieruchomości, zgodnie z polskim prawem, nie podlega opodatkowaniu.

Kara grzywny za zatajone dochody

Podatnik, który nie składa deklaracji, bądź nie wykazuje w niej prawidłowego dochodu, podlega karze grzywny, której maksymalna wysokość wynosi 720 stawek dziennych. Ustalenia wysokości stawki dziennej sąd dokonuje biorąc pod uwagę sytuację materialną i rodzinną sprawcy, a także jego możliwości zarobkowe. Najniższa orzeczona stawka może wynosić 10. W 2014 roku wysokość minimalna stawki dziennej wynosi 56 zł, a wysokość maksymalna 22 400  zł. Oznacza to, że najniższa kara grzywny jaką można nałożyć na podatnika uchylającego się od obowiązku podatkowego to 560 zł, najwyższa zaś 16 128 000 zł.

Są to kary przewidziane za przestępstwo skarbowe, czyli taki czyn, który naraził budżet państwa na uszczuplenie w kwocie co najmniej 8 600 zł (stawka przewidziana na rok 2014). Jeśli wysokość zaległego podatku nie przekracza tej kwoty, mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym, za które Kodeks karny skarbowy przewiduje nałożenie mandatu, który może opiewać na kwotę maksymalnie 3 360 zł.

Na zminimalizowanie lub uniknięcie kary może mieć wpływ zgłoszenie przez podatnika faktu zaniedbania w urzędzie skarbowym, a także wykazanie tzw. czynnego żalu. Jednak to oczywiście nie zwalnia go z obowiązku zapłaty zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *