Wynajem mieszkania przez pełnomocnika

2 7767

Pełnomocnika może ustanowić każdy, kto chce, aby w jego imieniu dokonał on czynności prawnej. Pełnomocnik przydatny jest szczególnie w wypadkach, gdy nie możemy się stawić w określonym miejscu i czasie, by np. zawrzeć umowę. Zakres jego działań określony jest zakresem i przedmiotem udzielonego pełnomocnictwa, a ich skutki obciążają bezpośrednio reprezentowanego. Pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili odwołane, a skorzystać z niego można, np. podpisując umowę najmu.

bigstock-Image-of-business-contract-on--39481198

Konsekwencje udzielenia pełnomocnictwa

Do zawarcia umowy najmu potrzebne są zgodne oświadczenia wszystkich stron, czyli właściciela lub właścicieli nieruchomości występujących jako wynajmujący, i osoby bądź osób zainteresowanych wynajmem nieruchomości, zwanych najemcami. Jeśli taka będzie ich wola mogą zawrzeć umowę przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnikiem można ustanowić każdą osobę fizyczną, która w chwili zawierania umowy posiada zdolność do czynności prawnych. W niektórych sytuacjach umocowanie do działania w cudzym imieniu może wynikać nie z udzielonego pełnomocnictwa, a z obowiązku ustawowego, np. w przypadku gdy rodzice działają w imieniu swojego małoletniego dziecka. Jeśli jedna ze stron upoważni określoną osobę do zawarcia w jej imieniu umowy najmu, na umowie będzie widniał podpis pełnomocnika, jednak jej postanowienia będą dotyczyły i obciążały osobę reprezentowaną.

Kwestie formalne pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo pod względem formalnym powinno czynić zadość wymaganiom ustawowym i zawierać w swej treści informację o tym, kto udziela pełnomocnictwa, czy udziela go w imieniu własnym czy np. w imieniu przedsiębiorstwa, komu jest ono udzielone i jaki jest jego rodzaj i zakres. Jeśli strona decyduje się na umocowanie pełnomocnika profesjonalnego, czyli osoby wykonującą zawód radcy prawnego lub adwokata, na pełnomocnictwie dodatkowo powinno się wskazać nazwę i adres kancelarii, w której ta osoba pracuje lub pod jaką prowadzi działalność.

Występując w imieniu właściciela mieszkania warto także rozszerzyć zakres pełnomocnictwa do upoważnienia do działania przed organami skarbowymi. Zawarcie umowy najmu wymaga bowiem zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym, i nie może tego dokonać osoba postronna nielegitymująca się stosownym upoważnieniem.

Wynajem przez pośrednika nieruchomości

Z punktu widzenia wynajmującego podpisanie umowy z pełnomocnikiem najemcy może budzić pełną nieufność. W praktyce takie przypadki nie zdarzają się często, jednak jeśli zajdzie taka konieczność, pełnomocnik dla zwiększenia swojej wiarygodności może przedstawić pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, którego koszt wynosi 100 zł + VAT. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pełnomocnikiem najemcy jest profesjonalny pośrednik nieruchomości. Wtedy dla potwierdzenia jego kompetencji oraz zamiarów, możemy zasięgnąć informacji o samym biurze nieruchomości w jakim pracuje, a na żądanie pośrednik powinien poza pełnomocnictwem przedstawić nam numer licencji zawodowej.

Podobne artykuły

2 komentarze

 1. Mieczysław 2 marca 2020 o 17:23

  Dzień dobry.
  Poproszę o wzór umowy wynajmu okazjonalnego mieszkania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo jest podpisane u notariusza.
  Dziękuję i pozdrawiam.

 2. Anonim 25 sierpnia 2020 o 08:05

  Dzień dobry.
  Czy mogę prosić o przesłanie wzoru umowy najmu okazjonalnego przez pełnomocnika? Posiadam pełnomocnictwo notarialne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *