Jak wybrać dobrego lokatora?

0 2119

Znalezienie i wybór dobrego najemcy mieszkania stanowi odwieczny problem wynajmujących. Przy każdych poszukiwaniach pojawia się znak zapytania, czy znaleziony lokator będzie wypłacalny, będzie dbał o powierzone mu mieszkania, a także czy potrafi zachować dobre obyczaje współżycia międzyludzkiego. Niezależnie od tego, czy poszukujemy lokatora na własną rękę poprzez ogłoszenia w prasie i internecie, czy zlecamy to profesjonalnemu agentowi obrotu nieruchomościami, samemu należy dopilnować pewnych kwestii i na pewne rzeczy zwrócić uwagę.

Pierwszą i podstawową rzeczą jest wypłacalność najemcy. Nie powinniśmy mieć obaw przed zapytaniem wprost o wysokość i źródło dochodu, które będzie stanowiło zabezpieczenie do terminowego regulowania czynszu i innych opłat związanych z wynajmem. Często zdarza się, że szczególnie młodzi ludzie, nie potrafią realnie ocenić łącznych wydatków, jakie będą ponosili na życie w ciągu miesiąca. Tym samym przeliczają swoją zdolność finansową, co niestety może prowadzić do kłopotów z regularnym uiszczaniem zobowiązań za mieszkanie. W celu sprawdzenia dochodów można żądać wskazania umowy o pracę lub podania innego źródła finansowania, które należy również samemu zweryfikować. W Polsce takie pytanie i weryfikacje mogą jeszcze bulwersować i dziwić, jednak w USA czy Anglii takie zjawisko jest już na porządku dziennym.

Couple shaking hand to real-estate agent

 

Zabezpiecz się przed szkodami

Drugą kwestią jest umiejętność poszanowania cudzej własności, czyli kwestia dbania o wynajmowany lokal. Nie ma reguły, że kobieta jest lepszym lokatorem i bardziej dba o dom niż mężczyzna. Ten drugi zaś często potrafi sam naprawić niewielkie usterki, bez konieczności wzywania do nich fachowców. Dobrym zabezpieczeniem przed powstałymi ewentualnie szkodami w mieszkaniu jest pobranie kaucji. Zazwyczaj jest to kwota czynszu za jeden do trzech miesięcy najmu. Dodatkowo warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, na podstawie którego będzie można ocenić ewentualne zniszczenia w lokalu i zobowiązać najemcę do ich usunięcia.

Sprawdź wiarygodność lokatora

Kolejnym ze sposobów sprawdzenia, czy potencjalny wynajmujący jest godny zaufania, to ustalenie i sprawdzenie, jakie nieruchomości wcześniej wynajmował. Zawsze można zapytać, jaki jest powód zmiany wynajmowanego mieszkania, wziąć namiar do poprzedniego wynajmującego i sprawdzić jego opinię na temat przyszłego lokatora.

Cisza i spokój w mieszkaniu to podstawa i brak obaw o skargi ze strony innych mieszkańców bloku. Panuje przekonanie, że wynajem mieszkania studentom to zawsze ryzyko w postaci urządzania nocnych imprez i hałaśliwego trybu życia. Na pewno jest w tym po części trochę prawdy. Szczególnie może to dotyczyć studentów pierwszego roku, którzy wyrywając się z domu i spod opieki rodziców będą potrzebowali zaszaleć i nagiąć pewne reguły dobrych obyczajów. Może tak być, ale nie musi. Wszystko to zależy od indywidualnego usposobienia człowieka. Z pewnością osoby pracujące czy uczące się będą siłą rzeczy miały mniej czasu na rozrywkowe nocne życie, co faktycznie może skłaniać wynajmującego do zwiększonego do nich zaufania.

Niezależnie od stosowanych kryteriów wyboru przyszłego najemcy istnieje pewne ryzyko niepowodzenia transakcji. Dlatego pierwszą i podstawową zasadą jest takie sporządzenie umowy wynajmu, aby w możliwie pełny sposób zabezpieczała ona wynajmującego od wszelkich przykrych niespodzianek, jakie mogą się pojawić ze strony przyszłych lokatorów.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *