Ulga mieszkaniowa a wynajem części nieruchomości

0 83

Podatnicy, którzy sprzedają nabytą nieruchomość przed upływem 5 lat, nie muszą płacić podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczenia przychodów na tzw. własne cele mieszkaniowe. Jednak cele te nie obejmują najmu, nawet jeśli dotyczy on tylko wybranych pomieszczeń.

Ulga mieszkaniowa dotyczy podatników, którzy nabyli nieruchomość, a następnie zbyli ją przed upływem pięciu lat. Nie muszą oni regulować podatku dochodowego pod warunkiem, że przychody ze zbycia przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Do tych celów zalicza się kupno mieszkania bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, kupno domu bądź gruntu pod jego budowę, czy też spłatę kredytu hipotecznego. Od początku 2019 r. zbywca ma trzy lata (nie dwa, jak to było wcześniej) na realizację takiego celu. Natomiast wspomniane pięć lat między nabyciem nieruchomości a jej odpłatnym zbyciem nie liczy się już od jej nabycia przez spadkobiercę, tylko przez spadkodawcę. Jeśli więc otrzymaliśmy w spadku dom od kogoś, kto wcześniej mieszkał w nim przez dziesięć lat, to nawet jeśli sprzedamy ten dom w ciągu kilku miesięcy, nie musimy już płacić 19-procentowego podatku.

Jednak wymienione własne cele mieszkaniowe nie obejmują udostępniania nieruchomości innym osobom – nawet jej części. Oznaczają one bowiem wydatki na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie potrzeb osób trzecich. Jednak nie znaczy to, że w przypadku wynajmowania części nieruchomości nie można liczyć na żadną ulgę. Dotyczy ona jednak tych pomieszczeń, które są wykorzystywane przez samego podatnika, z wyłączeniem tych przeznaczonych na wynajem. Jeśli więc za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku kupimy dom, w którym wynajmujemy dwa pokoje z łazienkami na piętrze, a sami korzystamy z całego parteru, podatek zapłacimy tylko od wynajmowanych pomieszczeń, a parteru już on nie obejmie. Natomiast jeśli środki ze zbycia odziedziczonej nieruchomości wydamy na mieszkanie przeznaczone w całości na wynajem, wymagana jest cała kwota należnego podatku – o ile oczywiście spadkodawca nie mieszkał we wspomnianej nieruchomości przez wymagane pięć lat.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *