Jak zweryfikować stan prawny mieszkania?

0 62

Zakup nieruchomości często wiąże się ze stresem i ryzykiem. Tym większym, im droższe mieszkanie leży w zasięgu zainteresowań nabywcy. Dlaczego? Choćby dlatego, że mimo tego, że nieruchomość wydaje się atrakcyjna, a jej właściciele wiarygodni, to bez ostrożności i przezorności kupującego może się czasem okazać, że mieszkanie jest na przykład niemożliwe do zamieszkania lub formalnie należy do innej osoby niż ta dokonująca transakcji sprzedaży. Jak zatem zweryfikować stan prawny mieszkania, by nie stracić pieniędzy?

Przy zakupie mieszkania dzięki pośrednictwu biura nieruchomości odpadają czynności związane ze sprawdzeniem stanu prawnego mieszkania oraz tytułu do jego sprzedaży. Jeśli jednak decyzja jest podejmowana samodzielnie, to warto zainwestować nieco czasu, by zweryfikować sprzedającego i mieszkanie, które oferuje do sprzedaży.

stokkete/bigstockphoto.com

Przede wszystkim należy poprosić o tytuł do użytkowania mieszkania, którym jest akt notarialny, spółdzielcze prawo własności bądź akt potwierdzający nabycie spadku po nieżyjącym już właścicielu mieszkania. Na dokumentach figuruje imię i nazwisko osoby, której przysługuje prawo do dysponowania nieruchomości, warto więc zweryfikować te dane prosząc o dowód osobisty.

Kolejnym etapem powinna być prośba o numer księgi wieczystej (jeśli mieszkanie ją posiada) i poprosić w stosownym wydziale sądowym o jej odpis, dzięki któremu można zweryfikować, czy na mieszkaniu nie ciąży zadłużenie w postaci hipoteki lub nie toczy się wobec niego postępowanie komornicze. W księdze również figurują imiona i nazwiska osób, które mogą rościć sobie prawo do nieruchomości, warto więc sprawdzić ją w szczególności, gdy sprzedający nabył mieszkanie w drodze spadku. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, rozstrzyga się na korzyść tego, kto według treści księgi nabył własność przez czynność prawną i z osobą uprawnioną. Dlatego należy zwrócić uwagę w szczególności na wzmianki widoczne na górze każdego działu. Pojawiają się one w chwili wpływu wniosku do sądu wieczystoksięgowego. Istnienie wzmianki wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Z kolei w przypadku, gdy lokal jest mieszkaniem spółdzielczym, dobrze jest poprosić o zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale oraz o niezaleganiu użytkowników mieszkania z czynszem.

Istotną rzeczą, o którą warto poprosić sprzedającego, jest również zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku zameldowanych w mieszkaniu lokatorów. Uchroni to nabywcę przed ewentualną koniecznością wymeldowania w trybie administracyjnym, które zazwyczaj trwa już po zakupie nieruchomości.

Jeśli wszystkie poprzednie etapy przebiegły pozytywnie, do potwierdzenia zawarcia transakcji dobrze jest wybrać godnego zaufania notariusza, który w imieniu kupującego zada dodatkowe pytania przy sporządzaniu aktu notarialnego zakupu mieszkania, co oczywiście wiąże się z dodatkową opłatą.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *