Pandemia COVID-19 a umowa najmu

0 1185

Pandemia koronawirusa wpływa na wiele sfer życia, powodując zamieszanie również na rynku najmu. Warto wiedzieć, jakie możliwości mają obecnie najemcy oraz właściciele mieszkań.

Czy pandemia może być podstawą do obniżenia lub podniesienia czynszu?

Według prawa stan zagrożenia epidemią nie jest podstawą do renegocjacji wcześniej ustalonych warunków umowy. Obecna sytuacja może powodować jednak trudności ze znalezieniem kolejnego najemcy. Dlatego w momencie trudności finansowych osoby aktualnie korzystającej z mieszkania, czasowe obniżenie czynszu może być korzystne nie tylko dla niej, ale również dla właściciela lokalu. Negocjacje wysokości opłat powinny być inicjatywą najemcy. Właściciel mieszkania może zaproponować np. wykorzystanie części kaucji jako opłaty za czynsz lub jego tymczasowe odroczenie.

Wypowiedzenie umowy w czasie pandemii

W obecnej sytuacji wiele osób decyduje się na zakończenie umowy najmu. Warto pamiętać jednak, że stan zagrożenia epidemiologicznego nie jest podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, czyli bez okresu wypowiedzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden ze współlokatorów przebywa na kwarantannie. Taki przypadek traktowany jest jako zagrażający zdrowiu najemcy i może być powodem do natychmiastowego zakończenia umowy.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 kwietnia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, wynajmujący nie może wypowiedzieć najemcy umowy najmu oraz wysokości czynszu do 30 czerwca 2020 roku. Nadal jednak może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, gdy najemca korzysta z lokalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, mieszkanie jest podnajmowane bez pisemnej zgody właściciela lub lokator zalega z czynszem.

Przedłużenie umowy najmu bez wychodzenia z domu

W sytuacji, gdy umowa najmu wkrótce się kończy, a obie strony zainteresowane są jej przedłużeniem, najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie aneksu do umowy. Z powodu wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się, nowe warunki najlepiej ustalić telefonicznie, a aneks przesłać tradycyjną pocztą. Innym rozwiązaniem jest przedłużenie umowy na czas nieokreślony. Dzieje się to automatycznie, gdy nie zostanie zawarty aneks. W takim wypadku zarówno wynajmującego, jak i najemcę obowiązują warunki określone w poprzedniej umowy.

Specustawa z pakietu antykryzysowego daje również najemcom możliwość jednostronnego przedłużenia umowy najmu do 30 czerwca 2020 roku. Dotyczy to umów, które zawarte zostały przed 1 kwietnia, a które zakończyć miały się w okresie od 2 kwietnia do 19 czerwca 2020 roku. Umowę na dotychczasowych zasadach przedłużyć można, wysyłając do wynajmującego oświadczenie mailem lub SMS-em. Z nowego prawa nie mogą skorzystać najemcy, którzy zalegają z czynszem dłużej niż jeden miesiąc, dokonali w mieszkaniu zniszczeń, naruszyli warunki zawarte w umowie lub mają prawo do innego lokalu w okolicy.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *