Prawo do mieszkania komunalnego a zarobki

0 214

Zarobki lokatorów mieszkań komunalnych będą kontrolowane przez samorządy. W życie wchodzą przepisy, które pozwolą gminą na zwiększenie stawki czynszu, w przypadku polepszenia się ich sytuacji finansowej.


Mieszkania komunalne znajdują się w zasobach gmin, które udostępniają je mieszkańcom, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Szacuje się, że obecnie z lokali takich korzysta około 3 milionów osób, a mieszkań w całym kraju jest ponad 800 000zł. Większość gmin boryka się jednak z niedoborem lokali komunalnych, a potrzebujący muszą wpisywać się na listy oczekujących. Po przyznaniu takiego lokalu, sytuacja finansowa rodziny nie jest kontrolowana. Zdarza się jednak, że mimo jej poprawy, osoby te nadal pozostają w mieszkaniu komunalnym, blokując tym samym możliwość przydzielenia go uboższym.

Alexandre Holland/bigstockphoto.com

21 kwietnia wchodzą w życie przepisy, które umożliwią gminom kontrolowanie zarobków lokatorów mieszkań komunalnych. W okresach nie krótszych niż 2,5 roku gmina będzie mogła wysłać do lokatora wezwanie do złożenia oświadczenia o swojej sytuacji materialnej. Ten będzie miał miesiąc na ustosunkowanie się do dokumentu, oraz na wskazanie wysokości otrzymywanych dochodów, czy przysługujących mu prawach do nieruchomości. Każda gmina indywidualnie określi próg dochodowy, powyżej którego czynsz będzie podwyższany. Po przekroczeniu tej granicy lokator będzie musiał płacić wyższy czynsz. Jeśli nie zgodzi się na podwyżkę, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z mieszkania komunalnego.

Rozwiązanie to budzi sprzeciw organizacji prolokatorskich. I o ile same podwyżki czynszów dla najbogatszych są uzasadnione, to największe kontrowersje wywołuje sposób ich naliczania. Najbardziej pokrzywdzone będą bowiem osoby, które określony próg przekroczą o niewielką kwotę. Zgodnie z obecnymi założeniami ich podwyżka będzie taka, jak dla osób, które ten próg przekroczą nawet dwukrotnie. Co prawda po upływie pół roku lokator może złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości czynszu i jego obniżkę w przypadku pogorszenia się jego warunków finansowych, jednak do tego czasu wyższe płatności mogą stanowić dla niego niemały problem.

Idea mieszkań komunalnych polega na pomocy najuboższym. Nie dziwi więc, że gminy chcą wyeliminować sytuacje, gdy lokale są wynajmowane przez osoby mogące sobie pozwolić na wynajem rynkowy. Zmiany mają rozwiązać problem z niekończącymi się kolejkami oczekujących na przydział mieszkania, ale również wprowadzić sprawiedliwszy ich rozdział.

Pozostaje mieć nadzieję, że w praktyce zostanie wprowadzony przemyślany system ustalania podwyżek, adekwatny do sytuacji konkretnej osoby, a docelowo mieszkania komunalne nie będą zajmowane przez osoby, które mogą sobie pozwolić na wynajem na rynku.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *