Kiedy najemca potrzebuje zgody właściciela mieszkania?

0 545

Wynajmowanie mieszkania daje najemcy sporą swobodę, a właściciel w większości przypadków nie powinien się do tego wtrącać. Są jednak przypadki, w których najemca musi uzyskać zgodę wynajmującego, aby coś w mieszkaniu zrobić.

Obowiązki i prawa stron w umowie najmu wynikają przede wszystkim z kodeksu cywilnego, ale i z samej umowy, przy czym jej zapisy nie mogą być sprzeczne z ustawą.

Zgodnie z przepisami do obowiązków wynajmującego należy utrzymanie mieszkania we właściwym stanie technicznym, wynikającym z jego przeznaczenia, a także ze stanu, w jakim mieszkanie było w dniu jego przekazania najemcy. Oznacza to, że wszystkie poważniejsze remonty leżą po stronie wynajmującego. Mowa tu np. o wymianie okien, czy naprawie instalacji. Najemcę natomiast obciążają drobne naprawy wynikające ze zwykłego zużycia. Przy czym zwyczajowo przyjęło się, że naprawy takie jak wymianą baterii kranowej, czy uszczelek po kilku miesiącach trwania najmu również zajmuje się wynajmujący, ponieważ taka usterka jest wynikiem znacznie dłuższej eksploatacji.

Najemca musi natomiast posiadać zgodę wynajmującego, jeśli chce w mieszkaniu przeprowadzać poważniejsze zmiany, np. zmienić kolor ścian, zburzyć ścianę, czy inaczej rozmieścić instalację. Zgoda wynajmującego powinna być wyrażona na piśmie, aby później się z niej nie wycofał i nie zażądał przywrócenia poprzedniego stanu.

Na podstawie umowy najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal, za co ten zobowiązany jest płacić ustaloną przez strony cenę. Umowę taką można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Przez cały czas jej obowiązywania najemca ma prawo korzystać z mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami oraz umową. Nie może np. bez zgody właściciela mieszkania odpłatnie podnająć. Stanowi to bowiem podstawę do zerwania umowy. Nie potrzebuje jednak zgody, żeby do mieszkania zapraszać gości, czy ich przenocować. Ma on prawo korzystania z lokalu niemal w taki sposób, jakby sam był jego właścicielem. Jeśli w umowie tego nie zakazano, może również bez pozwolenia wynajmującego trzymać w domu zwierzęta. W tym wypadku lepiej jednak poinformować o tym wynajmującego, ale najczęściej jeśli właściciel się temu sprzeciwia, informację taką umieszcza już w ogłoszeniu.

Najemca ma również prawo zmienić wystrój mieszkania, z zastrzeżeniem zasad dotyczących poważnych ingerencji w lokal, o których wspomniano wcześniej. Nie potrzebuje pozwolenia, aby zmienić dekoracje czy zasłony, ale tych należących do właściciela nie może wyrzucić. Powinien je zabezpieczyć i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeśli chodzi o zmianę mebli, należy porozumieć się z wynajmującym. Może nie wyrazić na to zgody, gdy nie będzie miał ich gdzie przechować. Takie rzeczy najlepiej ustalić już przy zawieraniu umowy.

Co istotne – podczas trwania umowy najmu właściciel może wejść do mieszkania jedynie w ściśle określonych przypadkach, np. gdy woda zalewa mieszkanie sąsiada, a z najemcą nie udało mu się skontaktować. Nie ma więc prawa odwiedzać najemcy bez wcześniejszego ustalenia spotkania, by sprawdzać, co dzieje się w mieszkaniu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *