Naprawy i remonty w wynajmowanym mieszkaniu

0 538

Wynajmujący ma obowiązek utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym. Do jego obowiązków należy więc dokonywanie niezbędnych remontów. Jednak drobne naprawy, wynikające ze zwykłego użytkowania, leżą już po stronie najemcy.

Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy wynikają przede wszystkim z kodeksu cywilnego i umowy najmu. Kwestie nieuregulowane w umowie rozstrzyga się na podstawie ustawy, a sama umowa nie może być z tą ustawą sprzeczna, czyli nie może między innymi ograniczać lub pozbawiać prawa jednej ze stron, czy też narzucać jej dodatkowe obowiązki.

Remont mieszkania

alessandroguerriero/bigstockphoto.com

Często kwestią sporną staje się dokonywanie napraw i remontów w wynajmowanym mieszkaniu. Najemcy często nie mogą się doczekać, aż usterka zostanie usunięta, ponieważ właściciele lokali nie chcą ponosić dodatkowych kosztów. Niestety najem to nie tylko korzyści wpływające co miesiąc na konto. To również szereg obowiązków, w tym utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym. Należy przez to rozumieć stan, w którym samo mieszkanie, jak i znajdujące się w nim sprzęty spełniają swoją rolę i są w pełni sprawne. Stan ten powinien ponadto odpowiadać stanowi z dnia wydania mieszkania najemcy.

W przypadku pojawienia się usterki, której usunięcie należy do wynajmującego, najemca powinien go bezzwłocznie o tym poinformować, wyznaczając mu odpowiedni termin do jej usunięcia. Jeśli wynajmujący nie dokona w tym czasie naprawy, najemca może to zrobić we własnym zakresie, a kosztami obciążyć właściciela mieszkania.

Obowiązki wynajmującego wynikają również z ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z art. 6a wynajmujący ma obowiązek zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku. To wynajmującego obciążają więc wszelki koszty związane z utrzymaniem i naprawieniem tych elementów. Dodatkowo ma on obowiązek wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Najemca musi natomiast korzystać z mieszkania w sposób określony w umowie oraz zgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, czyli tak, aby go nie uszkodzić. Jednak w trakcie trwania umowy pojawiają się drobne usterki wynikające ze zwykłego użytkowania. To po stronie najemcy leży obowiązek ich naprawienia. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów do takich drobnych napraw należą między innymi drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *