Jak zmniejszyć ryzyko związane z najmem?

0 264

Wynajęcie lokalu jest wspólnym interesem dla właściciela jak i najemcy. Jednak to wynajmujący ponosi większe ryzyko, gdyż to on inwestuje swój dorobek. Nieuczciwy najemca może przysporzyć wielu problemów.

Właściciel lokalu przed jego wynajęciem powinien sprawdzić wiarygodność najemcy. Przede wszystkim zweryfikować należy jego tożsamość np. poprzez okazanie dowodu osobistego. Warto poprosić najemcę o przedstawienie zaświadczenia o dochodach lub pokazanie stanu konta, gdzie widoczne są osiągane przychody. Można tez sprawdzić przez raport z Biura Informacji Kredytowej dotychczasową historię kredytową potencjalnego klienta. Jeśli samodzielnie nie jesteśmy w stanie tego wykonać, można skorzystać z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ryzyko wynajmu stanie się wówczas mniejsze.

Mieszkanie na wynajem

fot. Bernie123/bigstockphoto.com

Właściwie skonstruowana umowa najmu zminimalizuje ryzyko dla wynajmującego. Umowa najmu daje prawo do lokalu, może być zawarta na piśmie lub ustnie. Co ważne jednak, umowa ustna jest umową na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Lepiej stosować umowy pisemne na czas określony.

Ważnym elementem umowy będą zapisy o opłatach wchodzących w skład czynszu i terminach jego uiszczania oraz kwestia ewentualnych odsetek. W umowie powinien znaleźć się punkt odnoszący się do stanu lokalu, wyposażenia oraz kwestia ewentualnych napraw i inne prawa i obowiązki obu stron.

Ważnym jej elementem będzie także zapis o tym, że umowę na dostawę prądu, gazu i internetu najemca zawiera w swoim imieniu samodzielnie. Załącznikiem do umowy powinny być ważne są dokumenty takie jak protokół zdawczo-odbiorczy i ankiety osobowe, gdzie można wpisać kontakt do najbliższych osób. Pomoże to w przypadku, jeśli najemcy coś się stanie lub umrze w mieszkaniu.

Zabezpieczeniem jest kaucja, którą zawsze warto pobierać. Pomoże ona w sytuacji, gdy lokal zostanie zniszczony lub będzie wymagał remontu czy choćby odświeżenia, a także zabezpieczy finanse na wypadek braku opłat, jakie powinien dokonywać najemca.

Nie warto wynajmować mieszkania każdej pierwszej lepszej osobie. Czerwona lampka alarmowa powinna się zapalić wynajmującemu na widok osób, które już na wstępie negocjują cenę, nie oglądając nawet lokalu.

Właściciel lokalu może mieć największy problem z wynajmem mieszkania dla rodzin i osób z dziećmi. W tym przypadku warto zaproponować najem okazjonalny. Jest to szczególna forma najmu długoterminowego. Ochroni wynajmującego w przyszłości, gdy będzie chciał umowę najmu wypowiedzieć.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *