Czynsze najmu – jak zmieniały się przez 10 lat?

0 48

NBP przygotował niedawno kolejny raport na temat stabilności systemu finansowego. Analiza zawiera interesujące dane również odnośnie sytuacji na rynku nieruchomości. Ciekawie prezentują się m.in. statystyki dotyczące przeciętnego kosztu wynajmu mieszkania w miastach wojewódzkich w roku 2018. Eksperci z serwisu RynekPierwotny.pl porównali je z danymi sprzed 10 lat.

Narodowy Bank Polski regularnie prezentuje statystyki na temat przeciętnych kosztów wynajmu lokali w trzech podstawowych kategoriach: Warszawa, sześć dużych rynków poza stolicą (Gdańsk, Kraków, Gdynia, Łódź, Wrocław i Poznań) oraz dziesięć rynków regionalnych (Katowice, Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Olsztyn, Lublin, Opole, Szczecin, Rzeszów i Zielona Góra). RynekPierwotny.pl postanowił przeanalizować, jak zamieniały się przeciętne koszty najmu 1 metra kwadratowego mieszkania na terenie tych trzech grup miast od końca 2006 roku do końca roku 2018. Co ciekawe, okazało się, że na terenie sześciu największych rynków, poza Warszawą, średnia stawka czynszowa wzrosła o 9,6%. W Warszawie było to 3,3%, a w miastach z trzeciej grupy 2,9%. Szybko wzrastały ceny najmu przede wszystkim w Gdańsku.

Popyt na mieszkania na wynajem

fot. Valentina R./bigstockphoto.com

Nominalne średnie stawki czynszowe za 1 metr kwadratowy mieszkania pod koniec roku 2018 były o wiele wyższe niż na koniec roku 2008. Według danych Narodowego Banku Polskiego różnica dziesięcioletnia przeciętnych kosztów najmu liczona bez uwzględniania inflacji wyniosła około 10% dla Warszawy, ponad 24% dla sześciu dużych rynków i niemal 30% dla rynków regionalnych. Inaczej sprawa się ma przy uwzględnieniu inflacji. Wówczas zmiana dziesięcioletnia dla Warszawy wynosi -6,4%. W przypadku dwóch pozostałych kategorii zanotowano wzrosty, ale znacznie mniejsze niż wcześniej – są to około 5% dla sześciu dużych rynków i 10% dla rynków regionalnych. Widać więc, że pod koniec roku 2008 ceny wynajmu mieszkań w stolicy były mocno zawyżone.

Eksperci z portalu RynekPierwotny.pl dodatkowo sprawdzili, jak na przestrzeni trzech ostatnich sześciu i dziesięciu lat zmieniał się stosunek między kosztem zakupu a wynajęcia 1 metra kwadratowego mieszkania. Niższy poziom relacji oznacza oczywiście większą opłacalność wynajmu mieszkań w ramach inwestycji.

Z danych zebranych przez RynekPierwotny.pl wynika, że trzyletnia opłacalność najmu ze wszystkich trzech grup była nieduża. Z czego wynika taki stan rzeczy? Od końca 2016 do końca roku 2018 czynsze podążały bowiem za rosnącymi cały czas kosztami nowych mieszkań. Jednak już w perspektywie ostatnich dziesięciu lat zanotowano znaczną poprawę opłacalności najmu. Taka pozytywna zmiana w relacji kosztów zakupu 1 metra kwadratowego mieszkania i czynszu za jeden metr kwadratowy, wyniosła w Warszawie prawie 12% na korzyść. W sześciu dużych miastach było to 14,5%, a na rynkach regionalnych nieco ponad 18%. W ciągu ostatnich 10 lat znacznie podrożały meble i materiały wykończeniowe. Z drugiej strony doświadczeni inwestorzy mogli odnieść i tak na tym polu spory sukces natury finansowej.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *