Pomieszczenie tymczasowe

0 476

W tym roku w życie weszły nowe przepisy, na mocy których osoby eksmitowanej nie można już umieścić w schronisku dla bezdomnych albo w noclegowni. Trzeba jej zapewnić pomieszczenie tymczasowe.

Zgodnie z nowelizacją komornik przeprowadzając eksmisję, po półrocznym bezskutecznym oczekiwaniu na przydział pomieszczenia tymczasowego dla osoby eksmitowanej przez gminę, nie będzie mógł umieścić jej w schronisku dla bezdomnych lub w noclegowni. Do tej pory było to możliwe, obecnie jednak właściciel lokalu będzie musiał cierpliwie czekać, aż gmina udostępni lokatorowi pomieszczenie. Zmiana ta nie podoba się właścicielom wynajmowanych nieruchomości.

perhapzz/bigstockphoto.com

Pomieszczenia tymczasowe to lokale znajdujące się w zasobach gminy i niestety większość z nich boryka się z ich niedoborem. Pomieszczenia tymczasowe, obok lokali komunalnych i socjalnych, są jedną z możliwości najmu, z jakiej skorzystać może eksmitowany lokator, jednak wybierana jest najrzadziej, z uwagi na gorsze warunki.

Zgodnie z kodeksem cywilnym oraz ustawą o ochronie praw lokatorów gmina ma obowiązek stworzyć zasób takich pomieszczeń, do których przenoszone będą osoby eksmitowane, a którym nie przydzielono mieszkania socjalnego lub zastępczego. Prawo do pomieszczenia tymczasowego nie przysługiwać będzie jednak osobom:

  • eksmitowanym z uwagi na stosowanie przemocy w rodzinie, naruszaniem porządku domowego, czy samowolnych zajęciem mieszkania bez posiadania do niego tytułu prawnego,
  • które musiały opuścić wcześniej zajmowane pomieszczenie tymczasowe, np. ze względu na nieodpowiednie zachowanie,
  • wynajmujące wcześniej mieszkanie w ramach najmu okazjonalnego albo instytucjonalnego.

Zgodnie z ustawą umowa najmu pomieszczenia tymczasowego powinna być zawarta na krótki okres, nie przekraczający pół roku. W wyjątkowych okolicznościach, gdy jest to zasadne, umowa może zostać przedłużona. Gdy lokator uzyska prawo do innego lokalu, umowa najmu może być rozwiązana bez wypowiedzenia.

Gmina powinna zapewnić lokatorowi pomieszczenie w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której do tej pory mieszkała osoba eksmitowana, nie zawsze jednak jest to możliwe. Większość gmin w Polsce boryka się z problemem niedoboru pomieszczeń tymczasowych, a te, które istnieją, często są lokalami o bardzo niskim standardzie. Przepisy stawiają bowiem niskie wymagania wobec jakości takich pomieszczeń, np. lokator musi mieć dostęp do wody, jednak nie musi to być wewnątrz lokalu. Budynki takie oczywiście muszą być zdatne do zamieszkania, a warunki wewnątrz nie mogą być szkodliwe dla zdrowia. W związku z tym lokal taki powinien być pozbawiony zawilgoceń, zapewniać dostęp do wystarczającej ilości światła naturalnego, posiadać ogrzewanie i instalację, która zapewni możliwość przygotowywania posiłków.
Zdarza się jednak, że pomieszczenia tymczasowe nie spełniają najbardziej podstawowych wymogów, a do różnych instytucji, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi lokatorów z tego tytułu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *