Konflikty między wynajmującym a najemcą

0 376

Wraz ze wzrostem zainteresowania najmem lokali pojawiają się nieuczciwi lokatorzy oraz właściciele mieszkań. Często są też konflikty między obiema stronami umowy. Czego najczęściej dotyczą kłótnie? I w jaki sposób możne je załagodzić?

Zdecydowanie najczęstszym powodem kłótni są pieniądze. Kaucja finansowa, którą wpłaca się na początku umowy i odzyskuje po jej zakończeniu, to temat sporów, gdy właściciel nie chce jej zwrócić. Zazwyczaj wysokość kaucji wynosi tyle, co miesięczny czynsz i stanowi zabezpieczenie w razie zniszczeń poszczególnych elementów mieszkania. Dlatego też na początku oraz na koniec bardzo istotny jest protokół zdawczo-odbiorczy, który zawiera skrupulatny opis stanu mieszkania, więc wiadomo, kiedy mogło dojść do danej szkody. Natomiast poważne awarie, typu niedziałająca instalacja elektryczna czy popsuta lodówka, gdy nie wynikają z działania najemcy, właściciel powinien naprawić oraz pokryć wszystkie koszty. Wyblakłe ściany też nie są powodem do konfiskaty kaucji, jednak plamy po soku czy winie – jak najbardziej tak.

fizkes/bigstockphoto.com

Powodem konfliktu może być również brak regularnych płatności za czynsz. Częste opóźnienia wprowadzają napiętą atmosferę, która z upływem czasu doprowadza do kłótni. Konfliktowe może być również trzymanie zwierząt bez uprzedzenia właściciela. Kot czy pies mogą powodować drobne szkody w mieszkaniu, które najemca powinien we własnym zakresie usuwać. Jednak nie wszystko da się przywrócić do poprzedniego stanu, dlatego zdarza się, że właściciele kategorycznie odmawiają trzymania zwierząt w domu. Jeszcze jedną przyczyną nieprzyjemności na linii właściciel mieszkania – wynajmujący są głośne spotkania i częste wizyty znajomych, które przeszkadzają sąsiadom i mogą wiązać się z interwencją policji. Żaden właściciel nie chce, by jego mieszkanie było miejscem imprez. Jednak niedopuszczalne jest, aby właściciel wchodził do mieszkania niezapowiedziany, używając swojego kompletu kluczy, gdyż jest to zaburzenie prywatności lokatorów i na pewno wywoła kłótnię.

Rozwiązaniem jest dokładne zapoznanie się z należnościami i podpisanie dokumentów. W umowie, której warunki muszą być rzetelnie przeanalizowane przez obie strony, powinny znaleźć się wszystkie zapisy odnoszące się do problematycznych sytuacji. Dzięki temu właściciel może reagować na uchybienia lokatora, a najemca może nie zgodzić się na ustalenia właściciela, wskazując zaakceptowane wcześniej warunki. Wszelkie prawdopodobne kwestie sporne wraz z rozwiązaniami należy umieścić w umowie, aby obie strony były świadome konsekwencji. Dzięki temu uniknie się kłótni, a ustalone prawa i obowiązki będą regulować wzajemne relacje. To właśnie niedomówienia są przyczyną sporów. Przy życzliwym traktowaniu się oraz szczerości można polubownie rozstrzygnąć wszystkie kwestie.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *