Jak czytać księgę wieczystą?

0 45

Przed zakupem mieszkania lub domu na rynku wtórnym należy bezwzględnie przejrzeć księgę wieczystą danej nieruchomości. Pozwoli nam ona upewnić się co do stanu prawnego lokalu, dzięki czemu możemy uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych konsekwencji.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to państwowy rejestr informacji, który zawiera dane o nieruchomości i jej właścicielach. Księgi te prowadzą sądy rejonowe, a ich głównym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości. Księga jest dostępna w wersji aktualnej i zupełnej. Wersja aktualna zawiera tylko podstawowe informacje o lokalu, natomiast by zyskać pełną wiedzę o danym domu lub mieszkaniu należy przejrzeć wersję zupełną.

stokkete/bigstockphoto.com

Obecnie księgi wieczyste zakładane i prowadzone są w sposób elektroniczny i tradycyjny. Dostęp do ksiąg może mieć każdy, jedynym warunkiem jest posiadanie numeru księgi. Numer ten składa się z kodu sądu rejonowego, właściwego numeru i cyfry kontrolnej.  Znając numer możemy znaleźć księgę na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Księgi w wersji tradycyjnej znajdziemy w sądach rejonowych będących w rejonie, w którym zlokalizowana jest dana nieruchomość. Jeżeli nie mamy numeru księgi to należy skierować się do wydziału geodezji, który jest w starostwie powiatowym. Tam zostaniemy poproszeni o przedstawienie interesu prawnego dotyczącego nieruchomości i otrzymamy numer. Możemy także skorzystać z oferty specjalnych portali internetowych, które za opłatą odszukają numer księgi po podaniu adresu lub numeru działki.

Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej

Księga wieczysta składa się z działów:

•    Oznaczenie księgi wieczystej – znajdziemy tam podstawowe dane formalne jak np. informacje o miejscu przechowywania papierowej wersji księgi czy informacje o dacie założenia księgi.
•    Dział I-O, czyli oznaczenie nieruchomości – informacje w tym dziale dotyczą mieszkania – podany jest m.in. jego adres, powierzchnia, liczba pomieszczeń.
•    Dział I-SP, czyli spis praw związanych z własnością – znajdują się tam informacje o tym jakie prawa ma właściciel lokalu względem właścicieli innych lokali.
•    Dział II, czyli własność – przedstawione są tam informacje o właścicielach nieruchomości.
•    Dział III, czyli prawa, roszczenia i ograniczenia – możemy tam znaleźć dane o obciążeniach, które ciążą na nieruchomości.
•    Dział IV, czyli hipoteka – podano w nim informacje o obecności hipoteki na nieruchomości.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę przed zakupem nieruchomości

Przed zakupem nieruchomości należy bezwzględnie dokładnie przeanalizować informacje zawarte w poszczególnych działach księgi wieczystej oraz zweryfikować ich prawdziwość. Warto zwrócić uwagę także na ,,wzmianki”. Wzmianki to rubryka w danym dziale księgi. Zawiera ona informacje mówiące, że do sądu rejonowego prowadzącego księgę wpłynęło pismo o wpis do księgi, ale wniosek ten nie został jeszcze rozpatrzony. W takim wypadku należy wstrzymać się przed zakupieniem nieruchomości, póki sprawa się nie rozstrzygnie.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *