Biała Podlaska – najem instytucjonalny

0 43

W Białej Podlaskiej rozpoczęło się podpisywanie umów najmu w ramach programu Mieszkanie Plus. Najemcy mogą skorzystać z opcji najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

Mieszkania będą wynajmowane na 26 lat. Po tym czasie najemcy uiszczający regularnie przez ten okres odpowiednią opłatę, staną się właścicielami wynajmowanych mieszkań. Zawierane umowy będą miały formę najmu instytucjonalnego, który jest korzystny dla najemcy, ponieważ zabezpiecza jego interesy. Jednym ze sposobów zabezpieczenia jest umieszczenie w księdze wieczystej nieruchomości wpisu o roszczeniu o przeniesienie własności mieszkania przysługującego najemcy. Dodatkowo wpisuje się tam hipotekę, która w razie rozwiązania umowy będzie dla najemcy stanowić podstawę do domagania się wypłacenia uiszczonych do tej pory kwot.

PFR Nieruchomości poinformowało, że cena najmu metra kwadratowego mieszkania na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności wyniesie 18,75 zł. W kwocie tej zawarty jest czynsz oraz zaliczka na poczet wykupu. Należy jednak pamiętać, że rząd przygotował inny program, tj. Mieszkanie na Start, w ramach którego można otrzymać dopłaty do czynszów. Obecnie z możliwości tej w Białej Podlaskiej korzysta ponad 130 rodzin.

Prawa wynikające z takiej umowy mogą być dziedziczone. Spadkobiercy zmarłego najemcy będą mieli możliwość kontynuowania najmu i jego wykupienia, o ile za życia najemcy przystąpią do umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Jeśli tego nie zrobią, odziedziczą wyłącznie środki, które najemca wpłacił ma poczet wykupu mieszkania.

PFR Nieruchomości zaznacza, że umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności może być wyjściem korzystniejszym niż zaciąganie kredytu hipotecznego. „Przy zaciąganiu kredytu konieczny jest wkład własny, a przede wszystkim posiadanie zdolności kredytowej. W przypadku programu „Mieszkanie Plus” określana jest tzw. zdolność czynszowa, czyli zdolność najemcy do terminowego uiszczania czynszu. Pod uwagę jest brane m.in. świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus” – wskazano.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *