Dopłaty do najmu – zmiany w ustawie przegłosowane

0 194

W dniu 5 lipca br. Sejm przegłosował zmiany w ustawie o dopłatach do najmu. Ustawa dotyczy warunków udzielania dopłat w ramach rządowego programu „Mieszkanie na start”.

Z założenia dopłaty przeznaczone są dla tych osób, które z jednej strony zarabiają zbyt mało, by móc sobie pozwolić na zakup własnego M bądź wynajmowanie go w cenie rynkowej, a z drugiej nie kwalifikują się, by otrzymać mieszkanie komunalne. Bardzo istotne jest tu kryterium dochodowe. W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych, średni miesięczny dochód nie może przekraczać 60 proc. Limit jest zwiększany o 30 p.p. na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Weryfikacja najemców, czy nadal spełniają kryteria dochodowe, będzie przeprowadzana co roku. Może to oznaczać, że w razie przekroczenia limitu prawo do dopłaty może zostać zawieszone. Ustawa określa też kryteria stanowiące o pierwszeństwie, takie jak posiadanie dzieci i niepełnosprawność.

perhapzz/bigstockphoto.com

Wskutek głosowania wprowadzono poprawki do pierwotnej wersji ustawy. Jedna z nich dotyczy czasu finansowania. Będzie to nie 9 lat, jak wcześniej zakładano, lecz 15. W związku z tym wydłużeniem, zmieniono także planowane kwoty wydatków. W 2019 r. pula środków na dopłaty ma wynieść 200 mln zł, a w kolejnych latach, do 2033 r. włącznie, ma ona być powiększana co roku o kolejne 200 mln zł, by od 2034 r. osiągnąć stałą wartość 3,2 mld zł.

Rozszerzono też grupę osób uprawnionych do dopłat. Mają to być nie tylko pierwsi najemcy w nowej inwestycji, lecz także kolejne osoby zamieszkujące w lokalach w ciągu 20 lat od ukończenia inwestycji. Wprowadzono także możliwość dodatkowego kryterium (poza ustawowymi), które będzie ustalane przez gminy i stosowane przy wyborze beneficjentów.

O dopłaty do najmu będzie można się ubiegać już w 2019 r.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *