Przeniesienie pozwolenia na budowę

0 119

Czasami zdarza się, że osoba, od której kupiliśmy część działki miała wydane pozwolenie na budowę. Czy trzeba zatem wystosowywać nowe podanie o takowe pozwolenie, czy też można się starać o przeniesienie decyzji w tej sprawie na własną osobę?

Oczywiście można, ale musi być spełnione kilka warunków. Sprawa jest uregulowana w Ustawie o Prawie o Budowlanym z 1994 roku. W artykule 40 tej ustawy określone są warunki, jakie muszą spełnić obie strony. Oczywiście, sprzedający musi wyrazić zgodę na przeniesienie decyzji na inną osobę. Sam akt przeniesienia musi nastąpić pomiędzy stronami, które w tej sprawie dążą do porozumienia (czyli musi to nastąpić pomiędzy zbywcą nieruchomości a nabywcą, osoby trzecie nie mogą się o to ubiegać). Nabywca musi akceptować wszystkie szczegóły decyzji pozwolenia na budowę, które jest w posiadaniu zbywcy.

Ubiegający się o przeniesienie pozwolenia winien jest jeszcze złożyć stosowne oświadczenie, w którym to zaznacza, iż jest w posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – bez tego samo przeniesienie praw wynikających z pozwolenia na budowę jest niemożliwe. Przeniesienie decyzji jest również płatne – na rzecz urzędu skarbowego należy uiścić opłatę wysokości 76 zł.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *