Jak należy sporządzić przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości?

0 383

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości jest bardzo istotnym dokumentem w momencie, kiedy to nie mamy możliwości finansowej pozwalającej na natychmiastowy zakup nieruchomości. Umowa ta jest warunkiem, na jaki jest gotów przystać bank, aby udzielić kredytu hipotecznego.

Jak zatem sporządzić ów dokument? Są dwa sposoby. Albo spisujemy taką umowę notarialnie, albo pisemnie. W przypadku formy notarialnej w razie niedotrzymania słowa przez stronę sprzedającą możliwe jest wyciągnięcie konsekwencji na drodze sądowej wraz z przymuszeniem do podpisania umowy. Natomiast w przypadku umowy pisemnej, możliwe będzie jedynie domaganie się odszkodowania (ujętego w umowie). Niezależnie jednak od wybranej formy, należy się trzymać podstawowych zasad sporządzania takiego dokumentu.

Musi być w nim zawarte:

– Pomiędzy kim jest zawierana umowa (imiona, nazwiska, adresy, numery dowodów tożsamości, pełne nazwy firm, numery NIP itd.)

– Jasne przedstawienie, do czego obie strony się zobowiązują

– określenie przedmiotu umowy (nieruchomości – muszą tu się zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak spisy ewidencji gruntowej, numery map i księgi wieczystej itd.) i ceny, za jaką ma być ten przedmiot sprzedany

– terminy i warunki do którego/na których ma być spełnione zobowiązanie

– kary wynikające z nie wywiązania się z umowy

Oczywiście zalecane jest sporządzenie umowy notarialnie, pomimo dość wysokich kosztów (nawet do kilkunastu tysięcy złotych), jednak zabezpieczenie transakcji jest w tym przypadku pewne.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *