Jak założyć księgę wieczystą?

0 53

Księga wieczysta stanowi szczegółowy opis prawny nieruchomości i oraz przedstawia prawa poszczególnych osób do tej nieruchomości. Założenie takiej księgi odbywa się na wniosek złożony w wydziale wieczystoksięgowym w sądzie rejonowym, który również zajmuje się prowadzeniem takiej księgi. Po złożeniu takiego wniosku dokonywany jest pierwszy wpis – w ten sposób księga jest powołana do życia.

Należy jednak pamiętać o budowie takiej księgi i o informacjach, jakie muszą się w niej znaleźć. Należy również brać pod uwagę, że do takiej księgi ma prawo zajrzeć każdy w obecności pracownika sądu.

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy, dodatkowo dział pierwszy składa się z dwóch mniejszych działów. W przypadku działu pierwszego są to:

  • dział I-O, który jest oznaczeniem nieruchomości. Powinny być tu zawarte informacje z ewidencji gruntu, dzięki którym można dokonać bardzo szczegółowej deskrypcji nieruchomości
  • dział I-Sp, „spis praw związanych z własnością” – tutaj powinny się znaleźć prawa własności nieruchomości, o której mowa.

W dziale drugim powinny znajdować się informacje dotyczące właściciela – jego oznaczenie (lub też właścicieli, jeżeli nieruchomość ma ich kilku, ewentualnie oznaczenie użytkownika wieczystego).

Dział trzeci stanowi opis ograniczonych praw rzeczowych (czyli nie będzie to dotyczyć hipotek) oraz rozporządzania i użytkowaniem nieruchomością.

W dziale czwartym powinny się znajdować hipoteki wraz ze szczegółowym określeniem wysokości, zakresu, rodzaju, waluty, pierwszeństwa i opcjonalnie innych atrybutów hipoteki.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *