Ustawa o KZN a prawa najemcy i wynajmującego

0 155

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości ma wejść w życie 11 września 2017 r. Zgodnie z ustawą KZN będzie gospodarował nieruchomościami skarbu państwa, które mogą zostać przeznaczone pod budowę mieszkań na wynajem z korzystnym czynszem. Skorzystają na tym najemcy mieszkań, którzy dzisiaj muszą płacić wysokie czynsze wynajmując mieszkania od prywatnych właścicieli.

Zdaniem ministra „najem instytucjonalny oferowany przez operatorów, którzy otrzymali w użytkowanie wieczyste działki od KZN, będzie chronił najemców m.in. regulacjami dotyczącymi wysokości czynszu. Maksymalne stawki czynszu, tzw. czynsz normowany, będzie ustalany przez rząd w rozporządzeniu raz w roku”.

Fundusz Mieszkan na Wynajem

fot. PHOTOCREO Michal Bednarek/bigstockphoto.com

Dzięki ustawie zostaną zrównoważone, zatem interesy najemcy i wynajmującego. Ustawa ściśle określa, bowiem warunki wypowiedzenia umowy oraz wysokości czynszu. Zdaniem przedstawicieli rządu ustawa zachęca do współpracy także deweloperów. Wprowadzona umowa najmu instytucjonalnego umożliwi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zawieranie umów najmu, które dopuszczają jej rozwiązanie i zakończenie w przypadku nieuczciwych najemców.

Dla umów najmu instytucjonalnego przyjęto standardowe rozwiązania, które stosowane są obecnie w ramach umów najmu okazjonalnego. Zgodnie z tymi zasadami możliwość wypowiedzenia umowy zostanie ograniczona do trzech przypadków wskazanych w ustawie. Do takiego wypowiedzenia może dojść tylko wtedy, gdy najemca używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, zalega z czynszem za trzy miesiące albo wynajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal bez pisemnej zgody właściciela. Różnica w nowych umowach będzie taka, że podnajem będzie możliwy, jednak wyłącznie dla osób najbliższych, np. dzieci. Najemca będzie więc nadal chroniony, bo wynajmujący nie będzie mógł wypowiedzieć lokalu z byle jakiego powodu.

Najemca zyska jeszcze jedno prawo. Mianowicie w przypadku umów najmu zawieranych z operatorami korzystającymi z gruntów KZN, możliwe będzie określenie w umowie najmu z opcją przeniesienia własności zasad potrącania zaległego czynszu z rat wpłaconych na poczet ceny mieszkania. Dzięki temu najemca będzie chroniony w sytuacji, gdy utraci płynność finansową.

Regulacje dotyczące najmu instytucjonalnego będą także stosowane przy najmie o czynszu normowanym. Taka umowa najmu o czynszu normowanym będzie zawierana na czas określony do lat 15. Po upływie tego czasu będzie możliwość przedłużania umowy najmu. Każda umowa najmu o czynszu normowanym będzie oferowana przez operatora mieszkaniowego w pierwszej kolejności, jako umowa najmu z opcją dojścia do własności mieszkania i będzie zawierana na lat 30. Zgodnie z ustawą najemca będzie mógł skrócić czas najmu, a także zrezygnować z opcji wykupu mieszkania.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *