RODO a najem mieszkania

0 2986

Przepisy RODO (GDPR) mają wkrótce wejść w życie. W związku z tym wiele firm w krajach członkowskich UE musi wprowadzić zmiany w zakresie danych osobowych. Co wprowadzenie RODO oznacza dla wynajmujących mieszkania?

Przetwarzanie danych osobowych rozumiane jest jako m.in. ich zbieranie, przechowywanie, organizowanie, utrwalanie, modyfikowanie lub niszczenie. Podpisanie umowy najmu mieszkania wiąże się zatem z przetwarzaniem danych osobowych najemcy.

Pe3check/bigstockphoto.com

Jednak nie wszystkie umowy najmu mieszkań będą podlegać RODO. Rozporządzenie nie odnosi się bowiem do przetwarzania danych przez osobę fizyczną dla celów działalności o charakterze czysto osobistym lub domowym. Działalność taka rozumiana jest jako działalność niezwiązana z działalnością zawodową lub handlową. RODO nie obejmuje więc najmu mieszkań prowadzonego przez podmioty, które nie zajmują się tym zawodowo. Natomiast pozostałe podmioty, także te zajmujące się wynajmem krótkoterminowym poprzez portale rezerwacyjne, będą musiały przestrzegać RODO.

Jakie obowiązki dla wynajmującego wynikają z RODO? Wynajmujący jest zobowiązany do zakomunikowania najemcy o przetwarzaniu danych osobowych, a także o wynikających z tego prawach. Obejmują one m.in. prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania i przenoszenia, prawo do informacji czy prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych w całości z systemu administratora, włącznie z kopiami, replikami i odniesieniami). Należy też zawrzeć odpowiednio skonstruowaną umowę uwzględniającą kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Można dodać do umowy najmu odpowiednią klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, a można też zawrzeć odrębną umowę.

Jeśli wynajmujący zamierza skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych (np. zarządcy nieruchomości, firmy zajmującej się monitoringiem budynków), podmioty te powinny również gwarantować spełnienie wymogów wynikających z RODO. Należy uzyskać zgodę na dalsze powierzenie danych tym podmiotom.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *