Nowe interpretacje podatkowe utrudnią sytuację wynajmujących

0 371

Jeśli utrwali się nowa interpretacja przepisów przyjęta przez fiskusa, to wkrótce zmieni się sposób rozliczeń podatkowych dla wszystkich podmiotów, które udostępniają mieszkania, jak również dla przedsiębiorców wynajmujących lokale.

Przez lata praktykowane było, że z VAT zwolniony był m.in. najem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkalne. Dotyczyło to również najmu na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jeśli dany lokal był wykorzystywany do celów mieszkaniowych. W takim przypadku zwolnienie z VAT obowiązywało również przy wszystkich wcześniejszych transakcjach jego udostępnienia.

perhapzz/bigstockphoto.com

Takie regulacje obowiązywały jeszcze w styczniu 2019 roku, kiedy to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poprzez wydane przez siebie interpretacje indywidualne potwierdzał takie stanowisko.

Na podstawie praktyk stosowanych do stycznia 2019 r. z VAT można było zwolnić np. wynajem mieszkań podatnikom (przedsiębiorcom), którzy później dane nieruchomości mieszkalne, odpłatnie lub nie, udostępniali swoim pracownikom.

Bowiem według fiskusa decydującą przesłankę o zastosowaniu prawa do zwolnienia z VAT mógł stanowić jedynie fakt, że dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów mieszkaniowych przez użytkowników ostatecznych, którymi w tym przypadku byli pracownicy podmiotu, który najął daną nieruchomość.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku najmu mieszkań podmiotom gospodarczym, które podnajmowały je innym podmiotom na cele mieszkaniowe. Również i tu organy podatkowe były zdania, że jeśli w umowie najmu znajduje się zapis dopuszczający dalszy podnajem lokalu na cele mieszkalne, to nadal jest to wykorzystywanie nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Zmiana interpretacji

Jednak w lutym 2019 r. dyrektor KIS zmienił zdanie w tej kwestii. Od tamtej pory według tego organu zwolnieniu z VAT może podlegać jedynie najem osobom fizycznym, które w najmowanych nieruchomościach muszą same realizować własny cel mieszkaniowy (tak np. interpretacja z 8 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.889.2018.1.JP, interpretacja z 21 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.98.2019.2.JP).

Zgodnie z nowymi interpretacjami, do podstawy skorzystania z powyższego zwolnienia z VAT kluczowy jest sposób wykorzystywania danego lokalu mieszkalnego przez samego najemcę (usługobiorcę). By zwolnienie było możliwe, jedynie usługobiorca może realizować własne cele mieszkaniowe w wynajmowanej nieruchomości. Ponadto według KIS jedynie osoby fizyczne mogą mieć jakikolwiek „cel mieszkalny”. Efektem takiej interpretacji organów podatkowych jest fakt, że gdy najemca prowadzący działalność gospodarczą podnajmuje nieruchomość innym osobom bądź podmiotom lub udostępnia ją swoim pracownikom, to takiego wynajmu na jego rzecz nie można zakwalifikować do zaspokajania jego potrzeb mieszkaniowych, bowiem ma ona ścisły związek z prowadzoną przez niego działalnością.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *