Możliwe problemy z dopłatami do czynszu – Mieszkanie Plus

0 118

Coraz głośniej mówi się o problemach związanych z dopłatami do czynszu w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus. Jak się okazuje, system dopłat do czynszu może prowadzić do nadużyć i jednocześnie uderzyć w najemców.

Projekt ustawy zakłada, że dopłaty do czynszów będzie można otrzymać nie tylko do mieszkań budowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, ale także do nowych lokali zbudowanych przez spółdzielnie, TBS-y oraz deweloperów. Rząd chce postawić na inwestycje zapewniające rynkowy lub nieco niższy od rynkowego poziom czynszu.

Zwrot kaucji za mieszkanie

fot. Nosnibor137/bigstockphoto.com

Dofinansowanie ma być adresowane do gospodarstw domowych, które mają określone limity dochodów. Ubiegać się o dopłatę będzie można wówczas, gdy średni miesięczny dochód nie będzie przekraczał 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS. Zgodnie z założeniami projektu, za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60% zwiększany będzie o kolejne 30%. W przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w przypadku trzyosobowego – 120%, itd. Kryteria pierwszeństwa do otrzymania dopłaty określać ma rada gminy w drodze uchwały. Rada gminy będzie mogła korzystać z zawartego w ustawie katalogu, z którego będzie wybierała najważniejsze dla niej kryteria.

Dopłaty do czynszu dostaną więc osoby najuboższe, które zamieszkiwać będą nowe „czynszówki”. Największym zagrożeniem jest w tej sytuacji zaniżanie dochodów przez najemców.

Wysokość dopłat ma być także uzależniona od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania. Dopłaty mają być przyznawane na dziewięć lat. Po trzech i sześciu latach mają być stopniowo zmniejszane. Projekt zakłada także, że beneficjenci dopłat będą weryfikowani co trzy lata.

Lokatorzy po zakończeniu dofinansowania mogą zostać zmuszeni do płacenia wysokich czynszów, gdyż wynajmują nowe mieszkanie. Zakłada się jednak, że w miarę upływu czasu sytuacja majątkowa mieszkańców będzie się poprawiać i z czasem problemy związane z ewentualnym zakończeniem dopłat ominą mieszkańców.

Zdaniem ekspertów rozwiązaniem na te problemy jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapobieganie nadużyciom.

Pierwsze dopłaty mają być przyznawane już w 2019 roku. Przewidziano na ten cel 400 mln zł, w kolejnych latach mają one stopniowo wzrastać i w 2027 roku mają osiągnąć 2 mld zł rocznie.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *