Jak przygotować mieszkanie dla nowego najemcy?

0 243

Wynajmowanie mieszkania może być dochodowym zajęciem, o ile wynajmujący odpowiednio się do tego przygotowuje. Powinien bowiem zadbać o szereg formalności, aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo oraz by najlepiej chronić swoje interesy. O czym należy pamiętać, gdy w mieszkaniu ma się pojawić nowy lokator?

Najważniejszym elementem jest oczywiście umowa. Należy w niej określić wysokość opłaty za sam najem, a także zapis, że najemca ponosi koszty związane z bieżącą eksploatacją lokalu, tj. czynsz do spółdzielni czy opłaty za zużyte media. W umowie należy ponadto wskazać strony, lokal, którego umowa dotyczy, czas jej obowiązywania, termin i sposób dokonywania wpłat. Warto również wypisać w niej sytuacje, w których wynajmujący może umowę wypowiedzieć. Jeśli zostanie zawarta na czas określony, bez takiego zapisu nie będzie można umowy zakończyć przed upływem terminu jej obowiązywania.

Mieszkanie na wynajem

fot. Kzenon/bigstockphoto.com

Niezbędnym załącznikiem do niej jest protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisują obie strony w momencie przekazania mieszkania, a który określa stan techniczny nieruchomości. W tym celu właściciel mieszkania powinien wcześniej dokonać niezbędnych napraw. Dotyczy to szczególnie tych elementów, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania. Niedopuszczalne jest, aby w mieszkaniu nie dział kran, albo instalacja elektryczna. Co do innych napraw, które mają znaczenie głównie estetyczne, kwestia ich dokonania zależy już od uznania wynajmującego. Jednak musi się on liczyć z koniecznością obniżenia ceny, gdy usterki te pozostawi. Należy je również wpisać do protokółu zdawczo-odbiorczego, by nie było wątpliwości, że były w mieszkaniu przed pojawieniem się najemcy. W protokole należy umieścić również wszystkie meble i sprzęty, które znajdują się w mieszkaniu. Warto załączyć do niego dokumentację fotograficzną, która posłuży za dowód, w razie ewentualnego sporu.

Ponadto w dniu przekazania mieszkania konieczne jest spisanie liczników, by naliczanie opłat za media rozpoczęło się od tego momentu. Ich stan należy wpisać do umowy. Strony muszą również ustalić kwestie takie jak zwierzęta w mieszkaniu, możliwość bądź zakaz palenia papierosów, a postanowienia te także należy zapisać w umowie. Warto zostawić najemcy numer telefonu do administratora budynku, na wypadek gdyby niezbędna była jego interwencja.

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy i zlecenie jej wynajęcia mieszkania, co obejmuje znalezienie lokatora, zawarcie umowy, ale i przygotowanie samego mieszkania. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zapłaty takiej firmie ustalonych kosztów, jednak jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają czasu, aby zająć się tym samodzielnie.

Wynajmujący musi ponadto pamiętać o odprowadzaniu podatku od dochodu uzyskiwanego z najmu. Fakt ten należy zgłosić we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wynajmującego urzędzie skarbowym.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *