Formy opodatkowania przychodów z tytułu najmu

0 1047

Rozliczenie przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu może mieć dwojaką formę:

  • jako najem prywatny, czyli odrębne źródło przychodów,
  • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozliczenie najmu prywatnego

może odbywać się przez zastosowanie skali podatkowej, czyli 18% lub 32% w zależności od wysokości uzyskanego dochodu, albo ryczałtem, którego stawka w roku 2014 wynosi 8,5% od przychodu. Rozliczenie w ramach prowadzonej działalności natomiast odbyć się może według skali podatkowej, analogicznie do pierwszego przypadku, albo podatku liniowego, który aktualnie wynosi 19% od uzyskanego dochodu.

nieruchomości inwestowanie

Aby stosować wybraną przez siebie formę opodatkowania, należy do naczelnika właściwego urzędu skarbowego wysłać oświadczenie o wyborze danej formy opodatkowania. Jeśli zamierzamy rozliczać się w formie ryczałtu, oświadczenie takie należy dostarczyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z najmu.
Rozliczenie najmu prywatnego nie jest tak sformalizowane. Rozliczanie według skali podatkowej wymaga ewidencjonowania wszystkich przychodów i kosztów oraz gromadzenia związanych tym dokumentów. Rozliczanie ryczałtem natomiast jedynie ewidencjonowania przychodów. Sposób ten jest również rachunkowo prostszy, ponieważ polega po prostu na comiesięcznej zapłacie podatku w wysokości 8,5%.

Prowadzenie działalności gospodarczej

i rozliczanie w jej ramach przychodów z najmu, wymaga przede wszystkim właściwego zarejestrowania takiej działalności, o ile właściciel nieruchomości już jakiejś nie prowadzi. Podobnie jak w przypadku najmu prywatnego, jeśli przychód w tej sytuacji ma być rozliczany według skali podatkowej, niezbędne jest prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów. Działalność powoduje także obowiązek rozliczania się z ZUS. W obu przypadkach konieczne jest jednak wykonania rozliczenia rocznego.

Na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, że korzystniejsze jest ryczałtowe rozliczanie podatku. Dotyczy to jednak sytuacji, w których właściciel nieruchomości nie ponosi dużych kosztów związanych z uzyskaniem przychodów z tytułu najmu. Ponadto ryczałt jest podatkiem od przychodu, co oznacza, że nie zwiększa on sumy dochodów do rozliczania w skali podatkowej. Zmniejsza się więc ryzyko, że podatnik w związku ze zwiększeniem dochodu przejdzie do drugiego progu, obciążonego 32% podatkiem.

Rozliczenie za pomocną skali podatkowej zostanie narzucone przez urząd skarbowy, jeśli podatnik na czas nie doręczy oświadczenia o rozliczaniu się ryczałtem. Jej zaletą jest możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu, włączając w to amortyzację, opłaty administracyjne, opłaty za media, koszty remontu i ubezpieczenia, a także odsetki od kredytu hipotecznego. Jeśli więc właściciel nieruchomości ponosi wysokie koszty związane z wynajmem, ta forma opodatkowania może się okazać dla niego korzystniejsza, ponieważ dochód do opodatkowania zostanie obniżony o koszty jego uzyskania, czyli płacony podatek będzie niższy.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *