Wynajmowane mieszkanie a wymiana zamków

0 2090

Wynajmowanie mieszkania to częsta praktyka, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Bezpieczna, zazwyczaj korzystna finansowo i regulowana podpisaną umową. Zdarzają się jednak powody, dla których właściciele mieszkań bez wiedzy najemcy wymieniają zamki w drzwiach. Kiedy takie działania są legalne, a kiedy sprzeciwiają się prawu?

Art. 34 Kodeksu cywilnego chroni najemców

Właściciele mieszkań zmieniają zamki w drzwiach zazwyczaj wtedy, kiedy najemca zajmuje lokal pomimo upływu czasu wynajmowania. Umowa się już skończyła, właściciel ma dalsze plany związane z użytkowaniem pomieszczeń, a najemca nie chce opuścić mieszkania. Pomysł zmiany zamka wydaje się rozwiązać problem, jednak w oczach sądu argumentacja właściciela odwołująca się do zakończenia najmu nie będzie miała znaczenia. Art. 344 Kodeksu Cywilnego chroni najemców w podanej wyżej sytuacji. Jest naruszeniem posiadania i najemca może wytoczyć przeciwko właścicielowi proces. Od trzech lat obowiązuje także nowy przepis Kodeksu Karnego (art. 191 § 1), który notoryczną wymianę zamków przez właściciela pociąga do odpowiedzialności karnej.

devon/bigstockphoto.com

Legalna wymiana zamków

Ale w ustawie uwzględniono również okoliczności, które dopuszczają odgórną wymianę zamków w drzwiach, bez poniesienia konsekwencji ze strony właściciela mieszkania. Reguluje to art. 671 § 2 Kodeksu Cywilnego. Według prawa wynajmujący może nie zgodzić się na usunięcie wniesionych przez najemcę rzeczy ruchomych, które zostały obciążone zastawem. Najemca, który pozbawia wynajmującego zabezpieczenia roszczeń poprzez usunięcie tych rzeczy z lokalu, wywołuje sytuację, w której właściciel ma prawo do użycia środków przymusu – np. wymiany zamków w drzwiach. Jeśli z tego skorzysta, rzeczy zostaną na miejscu. To skuteczne i legalne działanie.

Wymiana zamków przez najemcę

Naturalna obawa najemców, którzy wprowadzają się do nowego lokalu dotyczy zazwyczaj dwóch aspektów związanych z bezpieczeństwem. Przejęcie pary kluczy może zawsze wiązać się z ryzykiem kradzieży ze strony poprzednich najemców. Jeśli chcieli, mogli wcześniej swobodnie dorobić klucze w dowolnym punkcie usługowym. Jeżeli nowy najemca nie wie tak naprawdę, ilu lokatorów mieszkało w danym miejscu przed jego przeprowadzką, taka niepewność może skłonić do wymiany zamka. Sprawę poddaje się zazwyczaj konsultacji z właścicielem, który zgadza się na tymczasową zmianę. Po zakończeniu okresu najmu może chcieć wrócić do poprzednich zamków.

Drugą sytuacją, w której nowy lokator domaga się wymiany zamków, jest nieufność wobec samego właściciela. Wynajmujący, wyposażony w zapasową parę kluczy, może potencjalnie wejść do mieszkania i korzystać z pozostawionych tam rzeczy. Chociaż posiadanie zapasowej pary kluczy jest ze strony właściciela działaniem asekuracyjnym i teoretycznie zwiększającym bezpieczeństwo, najemca może widzieć tę sytuację inaczej. Jeżeli lokatorów jest więcej, wymiany zamków i dojście do kompromisów różnych stron bywają bardziej problematyczne. Sprawy rozwiązywane są jednak zwykle poprzez rozmowę i ustalenie zasad.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *