Wynajem mieszkania z MdM

2 7775

Perspektywa zakupu nieruchomości z dopłatą rządową wydaje się kusząca, szczególnie jeśliby taki zakup potraktować w kategoriach inwestycji. Po sukcesie swojego poprzednika, czyli programu Rodzina na Swoim, aktualnie dostępnym programem pomocowym jest Mieszkanie dla Młodych (MDM). Jednak jego założenia ściśle określają cel, w jakim udzielane jest dofinansowanie. Przede wszystkim ma to pomóc młodym ludziom chcącym zakupić swoje pierwsze mieszkanie, a możliwość skorzystania z programu wymaga spełnienia kilku warunków, w razie ich naruszenia pomoc może być nawet cofnięta. Czy można więc przy tej okazji jeszcze dodatkowo zarobić?

Wynajem mieszkania z MdM

fot. starush/bigstockphoto.com

Osoby odpowiedzialne za stworzenie programu przewidziały, że nie każdy ubiegający się o pomoc, może mieć uczciwe intencje, toteż ściśle określili sposób korzystania z nieruchomości objętej dofinansowaniem. Przede wszystkim korzystać z mieszkania musi beneficjent programu i powinien to robić zgodnie z założeniami MDM, czyli w celach mieszkalnych.

Jeśli ta zasada nie będzie przestrzegana, Bank Gospodarstwa Krajowego może upomnieć się o zwrot przyznanych pieniędzy. Ograniczenia wynikające z rozporządzania nieruchomością obejmują okres pięciu lat. W tym czasie nieruchomość nie może zostać sprzedana, nie można zmienić jej przeznaczenia, nie można jej też wynająć czy też oddać w użytkowanie innej osobie. Wynika to wprost z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Nie ma więc przeszkód, aby mieszkanie zakupione z pomocą MDM, wynająć po upływie pięciu lat od zakupu.

Złamanie powyższej zasady może skutkować dotkliwymi konsekwencjami. Część wsparcia będzie podlegała zwrotowi do Funduszu Dopłat, a jej wysokość będzie równa iloczynowi kwoty otrzymanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy, które pozostały do upływu 5 lat i liczby 60. Dopłata w tej proporcjonalnej wysokości będzie więc musiała zostać zwrócona.

Ponadto zachowanie takie nie pozostanie bez wpływu na umowę kredytową podpisaną w celu zapłaty za pozostałą część nieruchomości. Brak dopłaty powodowałby bowiem odmienną zdolność kredytową i konieczność zaciągnięcia większego kredytu. Jej zwrot skutkuje tym, że część zakup pozostanie niedofinansowana. Jeśli więc beneficjent nie powiadomi niezwłocznie banku o zaistniałej sytuacji może on liczyć się z koniecznością niezwłocznego zwrotu na rachunek banku proporcjonalnej części uzyskanego kredytu, powiększonej o odsetki i inne opłaty z tym związane. Niezwrócenie udzielonego dofinansowania, a także niepowiadomienie banku o cofnięciu dofinansowania grozi odpowiedzialnością karną.

Podobne artykuły

2 komentarze

  1. mdm 25 sierpnia 2015 o 15:09

    Planujesz kupić mieszkanie? Jeśli tak to PAMIĘTAJ istnieje możliwość DUŻEGO dofinansowania do mieszkania. Sprawdź ile dopłaty do mieszkania możesz otrzymać od Państwa na mdm-wtorny.pl

  2. Paweł 6 stycznia 2016 o 21:56

    Czy można przystąpić do programu posiadając dwa własne mieszkania z czego jedno służy na wynajem ? Chodzi o osobę z trójką dzieci (można już mieć własne mieszkanie wg nowelizacji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *