Reforma podatku dochodowego ma objąć również najem

0 229

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad reformą podatku dochodowego, która będzie dotyczyć również opodatkowania dochodów z najmu. Na nowe regulacje czekają podatnicy, bowiem zmiany w przepisach mają zapobiec problemowi różnego interpretowania przez Urzędy Skarbowe przepisów dotyczących najmu mieszkań.

Zasady ogólne, ryczałt lub firma

Zakup mieszkań pod wynajem to popularna forma inwestycji wśród osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że ten rodzaj działalności podlega opodatkowaniu. Rozliczenie najmu prywatnego może się odbywać albo według zasad ogólnych albo na podstawie ryczałtu. Zasady ogólne według skali podatkowej (18 i 32 proc.) są podstawową formą opodatkowania przychodów i nie wymagają zgłoszenia fiskusowi. W tym przypadku można pomniejszyć uzyskiwane przychody o poniesione koszty, np. remontu lub czynszu i mediów. Podatnik może też zdecydować się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 proc. (12,5 proc. w przypadku nadwyżki ponad 100 tys. zł). Dochody z najmu mogą też być rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Adiasz/bigstockphoto.com

Różne interpretacje

Najwięcej właścicieli lokali wybiera formę rozliczenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, głównie ze względu na jego prostotę oraz niskie stawki. Niestety ryczałt nie opłaca się przy przychodach powyżej 2,5 tys. zł miesięcznie, wynajmujący przechodzą wówczas na rozliczenie ogólne.

Stosowanie obowiązujących przepisów stwarza podatnikom problemy, bowiem zdarza się, że fiskus kwestionuje rozliczanie najmu prywatnego w formie ryczałtu, uznając go za działalność gospodarczą. Dzieje się tak najczęściej, gdy właściciel wynajmuje kilka mieszkań, prowadzi najem krótkoterminowy lub też korzysta z usług agencji pośredniczących w najmie. Właściciel lokalu może wówczas stracić prawo do rozliczania najmu w formie ryczałtu i być zmuszonym do dopłaty podatku. Według resortu finansów to, jaką formę opodatkowania najmu wybrać, zależy od całokształtu okoliczności.

Obecnie instytucje skarbowe nie potrafią wypracować jednolitego sposobu interpretacji istniejących przepisów, który pozwalałby jednoznacznie ustalić skalę najmu, od którego należy uznać go za działalność gospodarczą. Problem wynika z niejasności definicji prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych regulacji prawnych. W przepisach nie występuje pojęcie „najem”. Prawo nie precyzuje też, czym jest najem krótkoterminowy i długoterminowy.

Pomysł na zmiany

Rozpoczęte przez Ministerstwo Finansów prace koncepcyjne mają więc wprowadzić zmiany m.in. w przepisach dotyczących opodatkowania dochodów z najmu. Mają być one zgodne z polityką tzw. „3P” w prawie podatkowym: przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego. Mniejsze znaczenie będzie miała liczba wynajmowanych mieszkań, okres na jaki są wynajmowane oraz wysokość zapłaconego podatku. Eksperci pozytywnie oceniają proponowany kierunek zmian. Resort zaznacza jednak, że to dopiero początek prac nad nowymi regulacjami.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *