Najem lokali komunalnych – nowy projekt

0 192

Nowy projekt dotyczący najmu lokali komunalnych ma wprowadzić wiele zmian. Rząd uważa, że potrzebna jest większa kontrola nad mieszkaniami komunalnymi. Dzięki nowej ustawie gminy mają mieć większą swobodę zarządzania lokalami komunalnymi.

Obecnie umowa najmu jest zawierana praktycznie dożywotnio, z prawem do dziedziczenia, bez weryfikacji, czy sytuacja materialna lokatorów zmieniła się na przestrzeni lat. Powoduje to, że mieszkania komunalne zajmują często ludzie, których stać na zakup mieszkania, czy wynajęcie lokalu na wolnym rynku. Projekt odpowiada na potrzeby społeczne i wspiera osoby, które mieszkań komunalnych potrzebują najbardziej.

Egzekucja mieszkania z najemcami

fot. bigstockphoto.com

Główne założenie projektu jest takie, że umowy najmu mają być zawierane na czas określony, maksymalnie na pięć lat, z możliwością ich przedłużenia. Po tym czasie gmina będzie miała możliwość sprawdzić, czy sytuacja materialna najemcy się zmieniła. Jeżeli okaże się, że sytuacja się poprawiła, najemca będzie musiał opuścić mieszkanie.

Osoby, które będą się ubiegać o mieszkanie, będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dzięki temu najem lokalu uzależniony będzie nie tylko od sytuacji materialnej związanej z dochodem, ale także od stanu majątkowego. Wykluczy to osoby, które posiadają już własne mieszkanie.

W przypadku śmierci najemcy mieszkania, samorząd, jako właściciel lokalu, będzie miał możliwość weryfikacji sytuacji materialnej rodziny zamieszkującej w lokalu, po czym podejmie decyzję, czy zawrze z członkami rodziny umowę, czy zaproponuje inne mieszkanie.

Zmiana dotyczyć ma także osób uprzywilejowanych, takich jak osoby niepełnosprawne czy kobiety w ciąży, którym obecnie lokal przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej. O prawie do mieszkania dla tych osób ma decydować wyłącznie sąd.

Dzięki zmianom w prawie długie kolejki oczekujących na mieszkanie komunalne mają się skrócić. Obecnie w Polsce w mieszkaniach komunalnych mieszka około trzech milionów mieszkańców, a na lokal oczekuje około 160 tysięcy rodzin.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *