Najem a biała lista VAT

0 616

W związku z utworzeniem tzw. białej listy najemcy zaczęli informować przedsiębiorców uzyskujących dodatkowe przychody z tytułu najmu, że będą opłacać czynsz tylko na rachunki wskazane na ww. liście.

Biała lista jest wykazem podatników VAT, na której uwzględnione są wszystkie dane o podmiocie gospodarczym – nazwa, adres, NIP, informacja czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT, data ewentualnego wykreślenia z VAT oraz numer rachunku bankowego danego podmiotu. Co ważne, rejestr ten uwzględnia tylko zarejestrowanych podatników VAT, czyli podatników VAT czynnych i VAT zwolnionych.

jojojojo/bigstockphoto.com

Od stycznia 2020 roku podmioty gospodarcze zarejestrowane jako płatnicy VAT w celu dokonania zapłaty są zobligowane do sprawdzenia, czy rachunek bankowy, na który przekażą zapłatę za dany towar lub usługę, widnieje na białej liście podatników. Taki obowiązek dotyczy wszystkich transakcji powyżej 15 tysięcy złotych.

Ważnym aspektem, podkreślanym przez Ministerstwo Finansów, jest transakcja. Jeżeli dwa podmioty gospodarcze zawierają pomiędzy sobą umowę terminową o całkowitej wartości powyżej 15 tysięcy złotych, a następnie wystawiają faktury cyklicznie (np. miesięczne), to w przypadku zapłaty za każdą poszczególną fakturę jest nałożony obowiązek sprawdzenia rachunku bankowego sprzedawcy na białej liście.

Problemem dla przedsiębiorców okazała się umowa o najem, potocznie nazywana najmem prywatnym. W przypadku najmu prywatnego, jeżeli najemcą lokalu jest czynny podatnik VAT, a umowa jest zawierana pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, czynsz powinien być uiszczany na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście. Ministerstwo Finansów przypomina w tym przypadku, że jednorazowa wartość transakcji dotyczy sumy umowy, a nie kwoty miesięcznego czynszu. Podkreśla również, że jeżeli podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, to pomimo świadczenia usługi zwolnionej z VAT (najem na cele mieszkaniowe) obowiązują go przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w każdym przypadku.

Należy pamiętać, że jeżeli umowa najmu (nawet mieszkania) jest zawarta pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, według obowiązujących przepisów zapłatę za poszczególne faktury należy przekazywać na numer rachunku bankowego, który widnieje na białej liście. Według objaśnień Ministra Finansów w takim przypadku można również zapłacić kartą płatniczą lub transakcjami internetowymi realizowanymi przez elektronicznych pośredników (Blue Media, Pay Pal). W tym przypadku nie należy jednak regulować płatności gotówką.

Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się zapłacić w takim przypadku na rachunek inny niż wykazany na białej liście, to nie będzie mógł zaliczyć tej faktury do kosztów uzyskania przychodu. W tym przypadku odpowie również solidarnie ze sprzedawcą za jego zaległości w podatku VAT. Można się od tego uchronić poprzez zawiadomienie o zapłacie na rachunek poza białą listę podatników VAT (ZAW-NR) do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia dokonania przelewu.

Obowiązujące przepisy obowiązują również, kiedy osoba prywatna wynajmuje mieszkanie bądź lokal od podmiotu gospodarczego, a ogólna wartość transakcji przekracza 15 tys. zł.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *