Zysk z wynajmu w Polsce na tle innych krajów

0 107

Kupowanie nieruchomości na wynajem jest, przy odpowiednim zarządzaniu, jedną z najbardziej rentownych inwestycji. Zwrot z niej jest dużo wyższy niż w przypadku produktów bankowych, lokat, czy innych form inwestowania pieniędzy, które ponadto wiążą się z większym ryzykiem inwestycyjnym. Jak rynek nieruchomości na wynajem w Polsce wypada na tle innych krajów europejskich?

Jesteśmy jednym z krajów, gdzie zysk ten jest najwyższy, i stanowi ponad 6% w największych miastach. W opracowanym przez Deloitte raporcie „Property Index. Overview of European Residential Markets”, który bierze pod lupę 18 państw europejskich i Izrael, wskazano, że zysk netto, czyli stosunek rocznego przychodu uzyskanego z najmu pomniejszego o koszty eksploatacji do łącznego kosztu zakupu i adaptacji mieszkania, wyniósł w 2016 roku dla poszczególnych miast w Polsce:

  • Warszawa – średnio 6 %,
  • Kraków –  6,6 %,
  • Łódź – 7,2 %,
  • Wrocław – 7,4 % .

Największy zysk odnotowano natomiast w:

  • Odense (Dania) – 8,9%,
  • Budapeszcie (Węgry) – 7,9%.

Zaskoczeniem jest Londyn, w którym mimo jednych z najwyższych cen nieruchomości w Europie, wskaźnik ten wyniósł zaledwie 2%.

Polska wypada więc w tym rankingu całkiem nieźle, szczególnie biorąc pod uwagę, że stosunek mieszkań wynajmowanych do ogółu dostępnych na rynku lokalu mieszkalnych jest dość niski i wynosi 15,3%, podczas gdy w Niemczech wskaźnik ten wynosi 54,3 %, Gorzej sytuacja wygląda w Słowenii i na Węgrzech, gdzie liczby te wynoszą kolejno 2,4% i 3,9%.

Rynek i kultura najmu są w naszym kraju stosunkowo młode, co obrazują wyżej przedstawione dane. Panuje u nas przywiązanie do własności, toteż wiele osób woli zadłużyć się na dziesięciolecia i spłacać kredy hipoteczny, aniżeli płacić za wynajem. Zainteresowanie tego typu nieruchomościami stale jednak rośnie, a najemcy pojawiają się również z zagranicy. Są nimi inwestorzy, pracownicy, studenci czy turyści. Zapotrzebowanie na mieszkania na wynajem zwiększa się. Rynek ten jest więc bardzo rozwojowy.

Mimo że ceny metra kwadratowego nieruchomości mieszkalnej w Polsce są dużo niższe od średniej unijnej, wysokość zysku z tego rodzaju inwestycji robi wrażenie. Mało który sposób lokowania pieniędzy gwarantuje taki zwrot.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *