Prywatne mieszkanie a części wspólne

0 216

Będąc właścicielem mieszkania nieraz możemy spotkać się z pewnymi ograniczeniami, które wynikają z tego, że w budynku wielorodzinnym znajdują się również części wspólne, których własność dzielona jest między wiele osób. Problemy i nieporozumienia mogą wystąpić szczególnie w sytuacjach, w których jeden z mieszkańców będzie chciał przeprowadzić remont, albo dojdzie do awarii rury kanalizacyjnej czy wodomierza.

Kwestia podziału budynków wielorodzinnych na lokale i części wspólne nie jest uregulowana przez przepisy prawne. W razie sporu należy więc posiłkować się orzecznictwem sądów. Problemu nie wyjaśnia ustawa o własności lokali. Brak tam bowiem informacji o tym, jak interpretować kwestie związane z odpowiedzialnością za naprawę wspomnianego wodomierza. Tutaj podpowiedzią może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2013 r. (sygn. akt: I ACa 222/13), zgodnie z którym częścią składową mieszkania jest wodomierz zamontowany za zaworem odcinającym wodę. Zgodnie z sądową interpretacją, wszystko co znajduje się za zaworem odcinającym należy do właściciela mieszkania.

jirkaejc/bigstockphoto.com

W praktyce natomiast funkcjonuje podział instalacji wodnokanalizacyjnej na piony, które przynależą do części wspólnych budynku, oraz instalacje poziome, które zasilają w wodę lub odprowadzają ścieki z konkretnego mieszkania. Ich naprawą zajmuje się właściciel lokalu, a części instalacji położne w pionach muszą być utrzymywane przez spółdzielnię/zarządcę budynku. W przypadku wodomierza koszty jego naprawy powinien więc ponieść właściciel mieszkania, na co wskazuje zarówno praktyka jak i orzecznictwo sądów.

Należy jednak wziąć pod uwagę przepisy wewnętrzne spółdzielni mieszkaniowych. Niektóre bowiem w swoich uchwałach kwalifikują wodomierze jako część nieruchomości wspólnej, co oznacza, że odpowiedzialność oraz koszty związane z jego naprawą spoczywają na spółdzielni. Z drugiej strony zapewnia to korzystanie z jednakowych urządzeń w całym budynku oraz daje spółdzielni kontrolę nad stanem ich zużycia.

Problematyczna jest również instalacja elektryczna, której granice ciężko jednoznacznie określić. Tutaj bierze się pod uwagę, czy dany odcinek instalacji zasila wyłącznie jedno mieszkanie. Przyjmuje się również, że instalacja znajdująca się za licznikiem prądu należy do właściciela mieszkania. Liczniki często jednak montuje się na korytarzach, co utrudnia precyzyjną ocenę, kto powinien zająć się naprawą instalacji.
Kwestie te również mogą zostać uregulowane przez uchwały spółdzielni.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *