Najem mieszkań – ile można zarobić?

0 681

Coraz więcej osób zgłasza w rozliczeniu rocznym przychody z najmu. Dla części podatników jest to jedyne źródło dochodów. W samym 2015 roku 428 000 osób rozliczyło przychody z najmu ryczałtem, co stanowi aż 45% wszystkich ryczałtowców.

Jednak najem prywatny można rozliczać także na zasadach ogólnych, a więc według skali na formularzu PIT-36. Okazuje się, że w roku 2015 aż 142 000 zeznań dotyczyło przychodów z najmu, z tego 28 000  zawierało tylko przychody z tego tytułu. Łącznie w roku 2015 podatnicy złożyli 611 000 zeznań, które wykazały przychody z najmu. Trend wzrostowy w tym zakresie się utrzymuje. Rosną obroty sektora najmu prywatnego.

Zwrot kaucji za mieszkanie

fot. Nosnibor137/bigstockphoto.com

Jednak warto zwrócić uwagę nie tylko na dochody z najmu, ale i na skalę związanego z nimi rynku usług. Co najmniej 10% obrotów przeznaczane jest bowiem na remonty, pośredników, sprzątanie i zarządzanie mieszkaniami. Przyczyniają się do tego przede wszystkim osoby, które mieszkania na wynajem traktują jako swego rodzaju inwestycję. Wolą więc zapłacić za remont czy za poszukiwanie najemcy niż zajmować się tym samodzielnie.

W roku 2015 średni przychód podatnika dokonującego zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego wyniósł około 11 500 zł w skali roku. Z kolei przychód ryczałtowca, który osiąga przychody jedynie z tytułu najmu – 18 200 zł rocznie. Ciekawą grupą podatników są osoby, które nie wykazują w tej grupie przychodu z najmu lub wykazują straty.

Tak naprawdę nie da się realnie oszacować, jak wiele osób utrzymuje się z najmu, gdyż część z nich przychody może rozliczać na zasadach ogólnych. W poprzednich latach średnio 28 000 podatników rocznie rozliczających się  na zasadach ogólnych osiągało przychody wyłącznie z najmu, ale nadal trudno odnieść to do gospodarstw domowych. Wziąć pod uwagę można jednak średnie przychody w odniesieniu do przeciętnych stawek czynszów najmu, co wynosi 1000 zł w przypadku podatnika rejestrującego umowę najmu okazjonalnego oraz 1500 zł w przypadku ryczałtowca. Okazuje się, że wykształciła się już w zasadzie grupa profesjonalnych właścicieli, którzy posiadają kilka lokali na wynajem i się z tego utrzymują, poza działalnością gospodarczą. Dla osób uprawiających wolne zawody i drobnych przedsiębiorców to dobry sposób na zapewnienie sobie regularnego źródła dochodu.

Rynek najmu rozwija się dość mocno. Wiele osób lokuje swoje oszczędności właśnie w mieszkaniach na wynajem. Szara strefa istnieje, ale raczej z braku wiedzy i jasnych instrukcji w kwestiach podatkowych. Prawdopodobnie znajduje się w niej nie więcej niż 20 tysięcy mieszkań w całym kraju. Aktywność osób, które kupują mieszania w celach inwestycyjnych wynika przede wszystkim z coraz niższego oprocentowania depozytów oraz malejącej atrakcyjności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Rośnie też zamożność społeczeństwa i łatwość uzyskiwania kredytów i pożyczek w bankach. Mieszkania na wynajem to dla wielu osób bezpieczny sposób na inwestowanie. Rośnie liczba osób, które posiadają więcej niż jeden lokal na wynajem.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *