Najem jako działalność gospodarcza a najem prywatny

0 1938

Osoba, która wynajmuje mieszkanie, jest zobowiązana do odprowadzania podatku dochodowego. Może ona dokonać rozliczenia w dwojaki sposób: w ramach działalności gospodarczej lub w formie najmu prywatnego. Kiedy najem należy rozliczać jako przychód firmowy, a kiedy można go potraktować jako najem prywatny? Czym różnią się wymienione sposoby rozliczeń? O tym poniżej.

Kiedy najem staje się działalnością?

Jeśli nieruchomość jest własnością firmową i została wprowadzona do ewidencji środków trwałych – jej wynajem musi być rozliczany jako przychód osiągany z tytułu działalności gospodarczej. Ten sposób rozliczania dotyczy również właścicieli, którzy: wynajmują wiele nieruchomości lub oferują najem okazjonalny, utrzymują się z najmu, wynajmują nieruchomość w sposób ciągły przez dłuższy okres.

Popyt na mieszkania na wynajem

fot. Valentina R./bigstockphoto.com

W takich sytuacjach, jeśli rozmiar, cykliczność, zarobkowy wymiar oraz sposób zorganizowania wskazują na oznaki działalności gospodarczej, wynajem takiej nieruchomości należy uznać za działalność gospodarczą i rozliczać ją wg zasad ogólnych lub podatku liniowego. W jednym i drugim przypadku oznacza to, że przychody i koszty są ewidencjonowane w ramach Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, a wysokość podatku wynosi 18% lub 32% – wg zasad ogólnych i 19% wg stawki liniowej. Ponadto przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, a najem w ramach działalności gospodarczej może spowodować u niego zatrzymanie wypłaty renty lub świadczeń emerytalnych.

Kiedy mamy do czynienia z najmem prywatnym?

Jeśli najem nieruchomości nie jest związany z działalnością firmy, może być on potraktowany jako najem prywatny i rozliczany jako przychód z innego źródła. Wynajmując w ten sposób nieruchomość, podatnik ma do wyboru 2 formy rozliczenia:

  • rozliczenie na zasadach ogólnych: zasady ogólne przysługują wszystkim podatnikom, dlatego nie istnieje konieczność zgłaszania tego wyboru do urzędu skarbowego; przy tego rodzaju rozliczeniu wynajmujący podlega opodatkowaniu według skali podatkowej 18% i 32%, a od uzyskanych przychodów może odliczyć koszty ich uzyskania;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: by skorzystać z tej formy rozliczenia, należy swój wybór zgłosić do urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku lub do 20-ego dnia miesiąca uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu; w przypadku najmu prywatnego stawka ryczałtu wynosi 8,5%, a zaliczki są wpłacane do 20-tego dnia każdego rozliczanego miesiąca.

Osoby rozliczające przychód z tytułu najmu prywatnego mogą pobierać renty i świadczenia emerytalne; są też zwolnione z obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *