Kiedy kredyt opłaca się bardziej od wynajmu?

0 114

W ostatnim czasie dość popularne jest stwierdzenie, że rata kredytu mieszkaniowego przy aktualnym poziomie stóp procentowych powinna być niższa od stawki czynszu za wynajem. Czy aby na pewno?

Wszystko zależy od dwóch przypadków – od lokalizacji lokalu i wysokości wkładu własnego. Jeśli weźmiemy pod uwagę średnie koszty wynajmu mieszkania w metropolii oraz koszty kredytu z niskim wkładem własnym nie wygląda to tak optymistycznie. Trzeba również uwzględnić wzrost stóp procentowych NBP, który zwiększy kwotę odsetek spłacanych przez kredytobiorców w polskich złotych.

Flynt/bigstockphoto.com

Ciekawy raport na ten temat opublikowało Centrum AMRON, które systematycznie opracowuje raporty z danymi takimi jak m.in. średnia łączna cena mieszkania czy średni czynsz za wynajem mieszkania w największych miastach w Polsce. Dzięki tym informacjom można zrobić rozeznanie o zależnościach pomiędzy ratami kredytu a wysokością czynszów za wynajem.

Ceny czynszu mniej zróżnicowane

Z danych za III kw. 2017 roku wynika, że średni koszt wynajmu mieszkania (bez opłat dodatkowych, takich jak czynsz do administracji i media) jest mniej zróżnicowany niż ceny zakupu mieszkania. Średni czynsz za wynajem wynosi od 927 zł w Łodzi, 1193 zł w Poznaniu, 1393 zł w Krakowie, 1424 zł w Gdańsku, 1502 zł we Wrocławiu do 1617 zł w stolicy. Z kolei jeśli chodzi o koszt zakupu mieszkania, to widoczne są dużo większe różnice w wysokości (Łódź – ok. 204 tys. zł, Poznań – ok. 299 tys. zł., Wrocław 323 tys. zł., Gdańsk 325 tys. zł., Kraków 331 tys. zł, Warszawa –  427 tysięcy złotych).

Na podstawie założeń kredytu mieszkaniowego w PLN na 30 lat, z prowizją 2,00% oraz oprocentowaniem równym średniej stawce dla nowo zawieranych umów wg NBP opracowano wyniki kształtowania się cen czynszu w zależności od kosztów zakupu nieruchomości. Uwzględniono podział na warianty związane z wysokością wkładu własnego w wysokości 10% i 20%. Dzięki danym z powyższego raportu łatwo obliczyć raty kredytów w poszczególnych miastach. W Łodzi rata kredytu jest najniższa – 829 zł przy wkładzie własnym 20 %, a  932 zł przy wkładzie 10 %. Raty są najwyższe oczywiście w Warszawie – 1777 zł przy wkładzie 20 %, a 1999 zł przy 10%.

Z raportu można wywnioskować, iż przez cały analizowany okres raty kredytu w Warszawie były dużo wyższe od kwoty miesięcznego czynszu (różnica przynajmniej 10%). Na przeciwstawnym biegunie ulokował się Wrocław ze swoją niską ratą kredytową – przeciętna rata była o 12% – 17% niższa od czynszu.

Stosunek pomiędzy kosztami kredytu i wynajmu mieszkań w dużych miastach w kolejnych kwartałach z pewnością będzie się kształtował interesująco. Można zauważyć trend wzrostowy czynszów spowodowany oddawaniem do użytku mieszkań o wyższym standardzie oraz dużym zainteresowaniem ze strony napływowych pracowników. Na niekorzyść kredytu podziała podwyżka stóp procentowych NBP w 2018 roku oraz kolejne w 2019 r.

Mimo wszystko w efekcie spłaty kredytu po 30 latach będziemy posiadaczami własnego „M”, o czym przy wynajmie nie może być mowy.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *