Jak przedłużyć umowę najmu okazjonalnego?

11 39783

Umowa najmu okazjonalnego jest formą, na której wybór szczególnie nalegają właściciele wynajmowanych mieszkań, ponieważ to ich interesy są głównie chronione przez tego rodzaju dokument. Jest ona odpowiedzią na dość liberalne względem najemców przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, która nawet w przypadku gdy nie płacą oni czynszu, nie pozwala właścicielowi usunąć ich z jego własnego mieszkania. W takich sytuacjach wynajmujący narażony jest na straty finansowe, ale również na żmudny, długotrwały proces sądowy i eksmisyjny.

W umowie najmu okazjonalnego natomiast, która dla swojej ważności musi zostać sporządzona w formie pisemnej, niezbędne jest sporządzenie w formie aktu notarialnego oświadczenia najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, wraz ze wskazaniem dodatkowego adresu ze zgodą zamieszkujących pod nim osób, pod który wyprowadzi się gdy umowa wygaśnie lub zostanie w inny sposób rozwiązana.

Jak przedłużyć umowę najmu okazjonalnego?

fot. psphotography/bigstockphoto.com

Umowa taka zawierana jest na czas oznaczony, czyli wygasa po upływie terminu, na jaki została zawarta. Może również zostać wypowiedziana, o ile strony w umowie oznaczą precyzyjnie okoliczności, których wystąpienie może skutkować wypowiedzeniem umowy przez jedną ze stron. Dla swojej ważności i dla pełnej ochrony wynajmujący fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego powinien zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym oraz uiszczać podatek od uzyskiwanego z tego tytułu przychodu. Jeśli właściciel mieszkania obowiązek ten zaniedba, wtedy umowa najmu okazjonalnego traktowana jest na równi ze standardową umową najmu, i wszystkie wynikające z niej roszczenia będą rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.

Jednym z praw, jakie przysługują stronom umowy jest wolność kontraktowania, czyli dowolne kształtowanie treści umowy zgodnie z ich wolą, oczywiście w ramach obowiązujących przepisów. Może się zdarzyć, że wolą stron będzie przedłużenie umowy najmu okazjonalnego, co ze względu na jej specyfikę, wygląda nieco inaczej niż w przypadku zwykłej umowy najmu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wymóg, jaki dla swojej ważności narzuca takiej umowie ustawa. Musi ona zostać zawarta w formie pisemnej. Forma ta dotyczy również wszystkich zmian w umowie. Przedłużenia umowy najmu okazjonalnego należy więc dokonać pisemnie, przy czym nie ma potrzeby podpisywania kolejnej umowy, a jedynie aneksu do niej, w którym zostanie określony nowy termin jej obowiązywania.

Kolejnym niezbędnym elementem takiej umowy jest wspomniane wyżej oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego. Na dokumencie takim nie umieszcza się daty, do której takie oświadczenie woli obowiązuje. Należy więc przyjąć, że nie ma przeszkód, by wykorzystać je po podpisaniu aneksu i przedłużeniu obowiązywania umowy. Dla pewności w aneksie warto zawrzeć zapis o tym, iż strony zgodnie oświadczają, że załączone do umowy najmu załączniki i oświadczenia pozostają w mocy. Przedłużenie nie wiąże się więc z dodatkowymi kosztami notarialnymi.

Ostatnią kwestią jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym. Co do zasady, jeśli podatek będzie nadal odprowadzany, nie ma potrzeby informowania urzędu o przedłużeniu umowy, gdyż nie jest mu znana pierwotna data jej obowiązywania. Jednak jak pokazuje doświadczenie życiowe nadgorliwość i formalizm urzędników potrafi niejednemu podatnikowi uprzykrzyć życie, w związku z tym nie zaszkodzi poinformować urząd o zawarciu aneksy do umowy.

Podobne artykuły

11 komentarzy

 1. Kasia 10 marca 2016 o 13:14

  Widzę tu pewną niekonsekwencję. Wydaje mi się, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie po to jest zawierane w formie aktu notarialnego, żeby później strony dowolnie, w formie tylko pisemnej, zmieniały treść tego oświadczenia. Podpisanie aneksu nie ma żadnego wpływu na treść oświadczenia i przedłużenie umowy wymagać też będzie kolejnego oświadczenia w formie aktu notarialnego.

 2. Mariusz 21 września 2016 o 11:35

  Witam,
  Otrzymałem informację od Notariusza – proszę wykonać aneks do umowy o przedłużenie wynajmu. Nic poza tym.

 3. Mariusz 13 czerwca 2018 o 11:11

  W akcie notarialnym określony jest termin wydania lokalu wynikający z umowy najmu. Więc jeżeli strony wydłużają czas jej obowiązywania to zmianie ulega termin wydania i w mojej ocenie konieczne jest kolejne poddanie się egzekucji uwzględniające nowy termin.

 4. Leady 8 stycznia 2019 o 17:00

  I tutaj piszą że w akcie notarialnym nie umieszcza się daty do której takie oświadczenie obowiązuje a notariusz u którego byłam taką datę umieszcza i w przypadku podpisania aneksu trzeba czynność notarialną powtórzyć.

 5. Katarzyna 3 lutego 2020 o 11:44

  Ja rowniez podczas przedluzenia umowy najmu okazjonalnego na kolejny rok, otrzymalam od notariusza informacje, iz najemca musi na kolejny rok zlozyc oswiadczenie o poddaniu sie egzekucji w formie aktu notarialnego. Pozostaje kwestia ponownego zgloszenia tego faktu do US, opinie sa podzielone, czy trzeba czy tez nie ma koniecznosci.

 6. grażyna 20 lutego 2020 o 10:08

  Witam,
  A co w przypadku, kiedy w Akcie notarialnym jest punkt o umowie najmu, która została zawarta na czas oznaczony od dni.. do dnia…oraz podppunkt, że strona Stawająca oświadcza, że co do opróznienia Lokalu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 ustawy z dnia 21…., jednak nie pożniej niz do dnia ……( konkretna data) poddaje się egzekucji …. Czy w związku z tym, że w akcie podane są konkretne daty to po podpisaniu aneksu do umowy o jej przedłużeniu powinniśmy podpisać kolejny akt?

 7. acb 11 kwietnia 2020 o 21:08

  do grażyna:
  „jednak nie później niż do dnia (…)”
  co to ma znaczyć? np: Umowa najmu podpisana 01/05/2019 do 30/04/2020
  „nie póżniej niż do dnia (30/04/2020)
  czyli po zakończeniu Umowy już akt notarialny nie jest ważny bo upłyneła data 30/04/2020?

 8. Daniel 6 sierpnia 2020 o 08:12

  Witam
  W rozmowie telefonicznej z urzędnikiem US poinformował mnie że powinienem wraz ze zgłoszeniem dostarczyć kserokopię umowy w której określona jest pierwotna data jej obowiązywania… Z drugiej strony skoro wciąż płacę podatek to czego tu się czepiać

 9. Anonim 5 października 2020 o 11:26

  Ale czy ktoś jest w stanie powiedzieć, czy podpisując aneks, który zmienia tylko czas trwania umowy (wydłuża ją) konieczne jest: a) zawarcie aneksu w formie aktu notarialnego? b) poddanie się ponownej egzekucji przez wynajmującego (zakładam, że tylko w przypadku, gdyby odpowiedź na a) brzmiała „tak”).

 10. Jacek 5 października 2020 o 12:34

  Interpretacje wydają się szerokie. Czy ktoś jest w stanie udzielić odpowiedzi?
  Czy w przypadku chęci przedłużenia umowy na najem okazjonalny, poprzez aneks (zmieniający tylko czas trwania umowy) konieczne jest jego zawarcie notarialne? Czyli tak naprawdę czy konieczne jest ponowne poddanie się egzekucji przez wynajmującego (tego samego oczywiście)?

 11. Anonim 14 listopada 2020 o 16:05

  Sława
  do Jacka i Anonima
  Ależ to najemca poddaje się egzekucji, a nie wynajmujący. A dlaczego aneks miałby być sporządzony w formie aktu notarialnego skoro umowa ma formę pisemną? Tak przynajmniej wymaga przepis art. 19a ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *