Dlaczego czynsz najmu nie powinien być zaniżony?

0 500

Z reguły wynajmującemu zależy na tym, aby otrzymywać za wynajem jak najwyższy czynsz. Jednak w niektórych przypadkach, np. gdy wynajmuje je członkowi rodziny, może zdecydować się na atrakcyjniejszą stawkę. To jednak może przykuć uwagę fiskusa, a dla wynajmującego mieć poważne konsekwencje.

Inwestowanie w nieruchomości cały czas jest jedną z popularniejszych form lokowania kapitału. Wydaje się logiczne, że aby zarobić na takiej inwestycji wynajmujący ustalają możliwie najwyższy czynsz. W niektórych jednak sytuacjach, np. gdy chcą wynająć mieszkanie jak najszybciej, albo powierzyć je znajomemu, czy członkowi rodziny, są skłonni zrezygnować z zarobku. Dobre intencje mogą mieć negatywne skutki, szczególnie jeśli zbyt niski czynsz zostanie uznany przez urząd skarbowy za celowe zaniżanie podstawy opodatkowania.

Budownictwo czynszowe a rynek najmu mieszkań

fot. Yastermska/bigstockphoto.com

Dochód z najmu, jak każdy zresztą, podlega opodatkowaniu. Rozliczać go można według skali podatkowej albo ryczałtem. W pierwszym przypadku podatek naliczany jest od dochodu, czyli przychodu, jaki wynajmujący otrzymał z tytułu najmu, pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Do takich zaliczyć można np. wydatki na remont lokalu. W przypadku podatku ryczałtowego podatnik odprowadza niższy podatek, jednak nie może odliczyć kosztów uzyskania przychodu. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest więc kwota, jaką wynajmujący otrzymuje faktycznie od najemcy tytułem ceny najmu. Jeśli cena ta będzie zbyt niska, fiskus może zarzuć podatnikowi, że celowo zaniża podstawę opodatkowania, unikając tym samym uiszczania go w prawidłowej wysokości.

Mimo iż zgodnie z obowiązującymi przepisami strony umowy mogą dowolnie kształtować jej treść, co dotyczy również umów najmu, to należy mieć na uwadze, że przepisy podatkowe w Polsce są komplikowane i często niejasne, przez co pozostawiają dużą swobodę interpretacyjną poszczególnym urzędom. A ta interpretacja może być dla podatnika często niekorzystna. Okazuje się, że nawet najemca może mieć kłopoty w przypadku, gdy będzie opłacał zbyt niski czynsz.

Jak wynika bowiem z ustawy o PIT opodatkowaniu podlegają nie tylko przychody wyrażone w pieniądzu, ale również świadczenia nieodpłatne i otrzymane w naturze. Jeśli najemca płaci niższy od średnich cen rynkowych czynsz to kwota, którą zaoszczędził jest dla niego nieodpłatnym przychodem. W takim wypadku najemca może zostać zobowiązany do zapłaty zaległego podatku od tego przychodu, który rozliczany jest według stawki 18% lub 32%.

Niski czynsz musi więc być solidnie uzasadniony, np. złym stanem technicznym lokalu, przez co nie mógłby zostać wynajęty za stawkę rynkową.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *