Czy właściciel ma prawo wizytować mieszkanie?

1 10074

Najem mieszkania to dobry sposób na intratny interes. Decydując się na tę formę dysponowania lokalem, nie wolno zapominać o prawach i obowiązkach leżących zarówno po stronie wynajmującego, jak i lokatora. Jedną ze spornych kwestii w umowach dotyczących wynajmu lokum są wizytacje ze strony właściciela mieszkania. Czy jest to zgodne z prawem i czy można odwiedzać lokal bez wiedzy i pod nieobecność swoich lokatorów – o tym poniżej.

Powody wizytacji

Niemal każdy właściciel chciałby na bieżąco sprawdzać stan swojej nieruchomości. Zasady i terminy dokonywania tego rodzaju wizytacji muszą być ustalone przez obie strony już w momencie podpisywania umowy.

Właściciel wynajmowanych czterech kątów może chcieć raz na jakiś czas sprawdzić jak najemca korzysta z mieszkania i najczęściej to robi (na podstawie prawa własności w stosunku do danego lokalu). Wynajmujący musi jednak wcześniej ustalić z najemcą termin wizytacji lokalu. Do odwiedzenia lokalu może dochodzić okresowo np. podczas płacenia czynszu, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach – również doraźnie w celu przeglądu stanu i wyposażenia technicznego mieszkania. Wizytowanie wynajmowanego lokum bez wiedzy najemców jest niezgodne z prawem. Ochroną przed notorycznymi wizytami, a co za tym idzie – przed zakłócaniem najmu – są przepisy o ochronie prawa własności oraz prawa najemcy, dzięki którym lokator zyskuje status posiadacza zależnego. Na tej podstawie najemca nie musi zgadzać się na wizytacje ze strony wynajmującego.

Thief In The House

Planowanie wizyt

Każda osoba, która wynajmuje lokal dla potrzeb mieszkaniowych ma prawo do spokojnego, swobodnego i nienarażonego na różne kontrole ze strony właściciela mieszkania korzystania z przedmiotu najmu. Dlatego też wynajmujący powinien najpierw uprzedzić o planowanej wizycie i ustalić konkretną datę oraz godzinę z najemcą. Wizytacja właściciela nieruchomości nie może opierać się na przeszukiwaniu rzeczy osobistych lokatorów, lecz ma być sprawdzeniem stanu technicznego mieszkania, sprawdzeniu ewentualnych usterek czy uszkodzeń bądź zapoznaniem się z dokonanymi ulepszeniami ze strony najemcy.

Zbyt częste wizyty w wynajmowanym mieszkaniu doprowadzają do niekomfortowego przebywania w wynajmowanym lokalu. Tego rodzaju działania naruszają prywatność najemcy oraz jego prawo do nieskrępowanego korzystania z lokum. Niezgodne z prawem nachodzenie doprowadza do narastania konfliktu pomiędzy obiema stronami, często kończąc się rozwiązaniem stosunku najmu.

Podobne artykuły

1 Komentarz

  1. czyjadzialka_pl 27 grudnia 2015 o 18:16

    Jak sprawdzić/znaleźć właściciela działki/nieruchomości: czyjadzialka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *