Co się zmieniło w opodatkowaniu najmu ryczałtem?

0 300

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono wiele zmian w prawie podatkowym i prawie gospodarczym. Ma to na celu z jednej strony uproszczenie interpretowania zasad, wedle których obliczane i płacone są podatki, a z drugiej uszczelnienie systemu podatkowego. Zmianie ulegają między innymi przychody z najmu prywatnego, oraz zasady informowania o wyborze opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Najem prywatny a ryczałt

Najem można rozliczyć na zasadach podatku ogólnego lub przez wybór ryczałtu. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które oferują tak zwany najem prywatny, mogą rozliczać się na zasadach ryczałtu. W celu obliczenia podatku należy pomnożyć kwotę przychodu z najmu przez stawkę ryczałtu. Obecnie stawka ryczałtu wynosi 8,5%, jeśli wysokość przychodów jest niższa niż 100 000 złotych lub 12,5% po przekroczeniu tej kwoty o co najmniej 1 złoty.

perhapzz/bigstockphoto.com

Zmiana terminu zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem

Według nowych zasad od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowy termin informowania urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania. Trzeba to zrobić do 20. dnia miesiąca, następującego po pierwszym miesiącu, w którym osiągnięto przychód. Przed zmianą trzeba było dokonać zgłoszenia formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do 20 stycznia. Jeśli jednak ktoś w trakcie roku rozpoczynał działalność i uzyskał pierwszy przychód musiał zgłosić się do urzędu skarbowego najpóźniej w dniu uzyskania przychodu.

Wprowadzona zmiana jest na korzyść podatników, ponieważ nie trzeba już odgórnie planować osiągnięcia takich przychodów w danym roku ani śpieszyć się do urzędu skarbowego ze zgłoszeniem.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że możliwość zgłoszenia według nowych zasad tj. do 20. dnia kolejnego miesiąca, mają możliwość osoby, które pierwszy raz składają takie zawiadomienie i na tę formę opodatkowania zdecydowały się po dniu 1 stycznia 2019 roku, czyli już po wejściu przepisów w życie. Warto jednak wziąć pod uwagę, że osoby, które wcześniej wybrały tę formę opodatkowania nadal mogą z niej korzystać bez zgłaszania zawiadomienia do urzędu skarbowego.

Zmiana w oświadczeniach podpisywanych przez małżonków

Zmiany dotyczą również złożenia oświadczenie o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego przez małżeństwa, które posiadają wspólność majątkową. Przed zmianą takie oświadczenie musiało podpisać oboje małżonków. Od 1 stycznia 2019 roku wystarczy, że oświadczenie podpisze tylko jeden ze współmałżonków. Jedynym warunkiem jest to, że drugi małżonek musi wiedzieć o podpisaniu takiego oświadczenia i nie może to być przed nim zatajone.

Te i inne zmiany zostały wprowadzone na mocy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 roku.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *