Zakup mieszkania – koszty poza kredytem

0 42

Kupno mieszkanie jest ogromnym wydatkiem sięgającym setek tysięcy złotych. Niewiele osób może pozwolić sobie na taki zakup bez pomocy kredytu hipotecznego. Należy jednak pamiętać, że cena nieruchomości to nie jedyny koszt, jaki będzie musiał ponieść nabywca.

Największym wydatkiem będzie z pewnością wkład własny, którego wysokość obecnie wynosi 20 % wartości nieruchomości. Niektóre banki akceptują wkład w wysokości 10 %, jednak brak pozostałej części trzeba jakoś zrekompensować, albo opłacając dodatkowe ubezpieczenie, albo ustanawiając zabezpieczenie, np. na innej nieruchomości.

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego wiąże się również z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % od wartości transakcji. Podatek ten naliczany jest przez notariusza i przez niego zostanie odprowadzony na rzecz Skarbu Państwa. W przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera transakcja taka obciążona jest podatkiem w wysokości 8% (dla mieszkań o powierzchni do 150 m2 oraz domów jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2), jednak z reguły kwota ta jest już przez dewelopera wliczona w cenę oferty, w której podaje on wartość brutto.

Kolejnym kosztem jest wynagrodzenie notariusza, który sporządzi umowę kupna – sprzedaży. Tak zwana taksa notarialna wynika z przepisów, w związku z tym jej stawki maksymalne wynoszą:

  • od ceny do 3 000 zł – taksa notarialna wynosi 100 zł,
  • od ceny powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – taksa to 100 zł + 3% nadwyżki powyżej kwoty 3 000 zł,
  • od ceny powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • od ceny powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • od ceny powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • od ceny powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • od ceny powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Powyższa kwoty są stawkami maksymalnymi, zdarza się, że ostateczny koszt naliczony przez notariusza będzie niższy.

Nie można zapominać o opłatach sądowych związanych z założeniem księgi wieczystej oraz umieszczeniem w niej wpisów o zmianie właściciela nieruchomości, co jest obowiązkiem każdego nabywcy. Założenie księgi do wydatek rzędu 60 zł, opłata za wpis prawa własności wynosi natomiast 200 zł. Mogą się tutaj pojawić dodatkowe koszty w przypadku wykreślania z księgi informacji o hipotece (75 zł) lub wpisania nowej hipoteki (200 zł). Są to opłaty stałe.

Każdy bank wymaga również wykupienia ubezpieczenia, którego stawki mogą być różne i zależą od pakietu wydarzeń, jakie ubezpieczenie to obejmuje. Regułą jest również konieczność opłacenia ubezpieczenia pomostowego, które jest zabezpieczeniem banku w okresie od podpisania umowy do czasu umieszczenia w księdze wieczystej wpisu o hipotece. Jego wysokość zależy od oferty ubezpieczyciela wybranego przez bank.

Nie można zapominać również o prowizji agenta nieruchomości, jeśli korzystaliśmy z jego usług, a także o kosztach ewentualnego remontu, wykończenia i wyposażenia.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *