Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

4 31855

Umowa najmu okazjonalnego jest najbardziej rygorystyczną formą regulowania stosunków między najemcą a wynajmującym. Jej celem jest ochrona interesów właściciela nieruchomości poprzez wskazanie przez najemcę adresu, pod który wyprowadzi się po zakończeniu umowy, przez co wynajmujący nie naraża się na bezprawne zajmowanie lokalu i konieczność przeprowadzania eksmisji na wypadek gdyby najemca nie chciał go opuścić dobrowolnie.

Dla lokatora natomiast jest to gwarancja możliwości korzystania z nieruchomości przez czas określony w umowie, co pozwala mu np. na zaplanowanie wydatków związanych z wynajmem czy nakładami na lokal, by przystosować go do swoich potrzeb. Umowa najmu okazjonalnego dla swej ważności musi być sporządzona w formie pisemnej.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

fot. Yastremska/bigstockphoto.com

Najem okazjonalny jest z założenia zawierany na czas oznaczony. Specyfika takich umów polega na tym, że nie mogą one zostać wypowiedziane tak, jak umowy najmu zawarte na czas nieokreślony. Taki dualizm stosunku najmu ma umożliwić wybór najodpowiedniejszej do danych okoliczności formy. Aby cel ten został spełniony, pomiędzy umowami na czas oznaczony i nieoznaczony muszą istnieć zasadnicze różnice. Ponieważ te pierwsze mają zapewnić wynajmującemu stały przychód z najmu przez określony czas, a najemcy komfort korzystania z nieruchomości do czasu zakończenia umowy, nie jest możliwe wypowiedzenie jej przez jedną ze stron na zasadach ogólnych. Wyjątkiem są przypadki określone w ustawie o ochronie praw lokatorów, które stosuje się także do umowy najmu okazjonalnego, o ile została zgłoszona do urzędu skarbowego.

Właściciel może więc wypowiedzieć najem nie później niż miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, jeśli zaistnieją poniższe okoliczności:

 • najemca mimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo swoim zachowaniem lub zaniedbaniem dopuszcza do powstawania szkód, lub też niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców, wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat z tytułu używania lokalu za co najmniej trzy pełne okresy płatności, a został wezwany do uregulowania należności i poinformowany na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i został mu wyznaczony miesięczny termin do zapłaty,
 • lokator wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Umowę najmu okazjonalnego można ponadto wypowiedzieć w przypadkach, które strony określą w umowie. Nie jest przy tym dopuszczalne ogólne sformułowanie, że możliwe jest wypowiedzenie umowy przez jedną ze strony, określając dodatkowo termin wypowiedzenia. Taka konstrukcja byłaby bowiem niezgodna z ideą umowy najmu okazjonalnego, która jest jednocześnie umową na czas oznaczony i jako taka, nie może zostać wypowiedziana przed czasem, poza przypadkami określonymi w ustawie oraz wskazanymi precyzyjnie przez strony w umowie.

Podobne artykuły

4 komentarze

 1. Zenia 12 lipca 2016 o 12:39

  A co jezeli osoba od ktorej wynajmuje postanowi mieszkanie sprzedac ? Jaki jest czas na wyprowadzenie sie ?

 2. stas 24 maja 2017 o 10:38

  „Umowa najmu okazjonalnego dla swej ważności musi być sporządzona w formie aktu notarialnego”- Błędna informacja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Art 19 a ust 6 – Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Aneta 17 marca 2018 o 15:48

  Zgodnie z art. 19e. ustawy o ochronie praw lokatorów….” Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 2 pkt 1–3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19a–19d oraz art. 25d pkt 2, z zastrzeżeniem że właściciel dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1., a zatem błędnie podano, że właściciel może wypowiedzieć umowę na podstawie art. 11 ust.2 pkt 4: lokal wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu – tego zapisu ustawy do najmu okazjonalnego nie stosuje się !!!!

 4. Dorota 23 kwietnia 2018 o 21:49

  Umowa najmu pokoju od września 2017 do czerwca 2018. Czynsz płacony zawsze z wyprzedzeniem. Mimo, że pokój opłacany, córka nie mieszka w nim od stycznia. Wynajmujący żąda pisemnego uzasadnienia „nielegalnego wyprowadzenia się”, wyprowadzenia się „niezgodnego z umową”. Nie rozumiem- czynsz płacony, dziecka nie zmuszę do mieszkania w tym pokoju. Co odpisać? Jaka podstawa prawna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *