Wynajem pokoju we własnym mieszkaniu – czy to zawsze dobre rozwiązanie?

0 8650

Stancja, czyli określenie na wynajmowanie najczęściej jednego pokoju w czyimś mieszkaniu dotyczy przede wszystkim studentów. Jednak z przebywaniem tzw. „obcego” w domu wiąże się szereg niedogodności, jak chociażby zmniejszenie swobody, nieporozumienia z lokatorem, brak poszanowania zasad panujących w danym domu, niesprzątanie, zakłócanie ciszy nocnej. Ponadto chcąc nie chcąc, wynajmując komuś pokój w mieszkaniu, zawsze wszelkie problemy traktuje się personalnie, nie zaś biznesowo.

Wynajem pokoju w mieszkaniu ma też swoje zalety, wśród których najważniejszą jest możliwość szybkiego i w zasadzie ciągłego kontaktu z lokatorem. Ten ogromny komfort ze strony wynajmującego powoduje natychmiastowe naprawy pojawiających się ewentualnie usterek czy szybkiego rozwiązania problemu. Ponadto można reagować na nieodpowiednie zachowanie lokatora lub zwrócić mu uwagę na brak poszanowania ustalonych zasad, a także „mieć na oku” wynajmowany pokój.

Wynajem pokoju w mieszkaniu

W celu ustalenia zasad obejmujących wynajem pokoju w mieszkaniu należy zawrzeć tzw. umowę najmu pokoju mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego, wówczas obie zainteresowane strony zyskują pisemne zabezpieczenie swoich praw. Na podstawie tego dokumentu wynajmujący oddaje w użytkowanie swojemu najemcy jeden pokój o danej powierzchni w lokalu wymienionym w umowie oraz wspólne części mieszkania (łazienkę, przedpokój, kuchnię, WC) i urządzenia wymienione w protokole przekazania przedmiotowego pokoju.

W protokole określa się stan techniczny oraz stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Pismo to stanowi podstawę późniejszych rozliczeń przy zwrocie lokalu. Kolejnymi punktami w umowie najmu pokoju mieszkalnego podaje się kwotę comiesięcznego czynszu płaconego do ustalonego dnia miesiąca, ewentualną kwotę do regulowania bieżących opłat eksploatacyjnych, wysokość wpłaconej kaucji, czas obowiązywania umowy oraz zasady dotyczące wypowiedzenia najmu, sprzątania wspólnej części mieszkania w regularnych i określonych odstępach czasu, zobowiązania obu stron do napraw przedmiotów, używania przedmiotu umowy najmu w sposób niezgodny z umową, opóźniania się z zapłatą czynszu lub opłat do 29-go dnia każdego miesiąca, zakłócania spokoju sąsiadów lub w inny sposób naruszania spokoju i porządku, dewastowania przedmiotu najmu, powodowania pogorszenia jego stanu bądź jego wyposażenia ponad normalne zużycie. Ponadto najemca ma prawo do niezakłóconego i wyłącznego korzystania z pokoju, choć można także ustalić comiesięczne wizyty właściciela w wynajmowanym pokoju, po uprzednim ustaleniu ich daty i godziny z najemcą.

Pamiętajmy, że wszelkie zasady dotyczące wspólnej koegzystencji wynajmujący- najemca powinny być respektowane przez obie strony.

Podpisanemu dokumentowi – umowie najmu okazjonalnego – nadana jest moc prawna na podstawie kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *