Czy najemca może przeprowadzić remont w wynajmowanym mieszkaniu?

2 12979

Obowiązek utrzymania wynajmowanego mieszkania w stanie umożliwiającym normalne z niego korzystanie, spoczywa po części po stronie wynajmującego, czyli właściciela mieszkania oraz po stronie najemcy. W związku z tym zależenie od tego, jaki rodzaj remontu jest w mieszkaniu przeprowadzany, jego koszty poniesie właściciel lub lokator.

Wynajmujący ma obowiązek umożliwić najemcy normalne korzystanie z mieszkania w stanie niepogorszonym z dnia jego wydania najemcy, i w związku z tym do jego obowiązków należy przeprowadzanie wszelkich remontów z tym związanych, np. potrzebnych dla sprawnego działania instalacji wodno-kanalizacyjnej, energetycznej czy gazowej, naprawa cieknącego dachu czy uszczelnienie okien. Najemca natomiast ma nie tylko prawo, ale obowiązek przeprowadzania remontów związanych z normalnym użytkowaniem mieszkania, tj. naprawienia cieknącego kranu.

Couple in their new home painting wall in green

Są to ogólne założenia wynikające z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, jednak dla uniknięcia nieporozumień najlepszym rozwiązaniem jest określenie w umowie najmu, do przeprowadzenia jakich remontów najemca ma prawo, a do jakich jest zobowiązany.

Niejednokrotnie bowiem lokatorzy chcą przystosować zajmowane mieszkanie zgodnie ze swoimi preferencjami. Są to jednak remonty wykraczające poza pojęcie niezbędnych do utrzymania mieszkania w stanie niepogorszonym, czy też umożliwiającym normalnie użytkowanie, w związku z tym do ich przeprowadzenia niezbędna jest zgoda właściciela mieszkania.

Jeśli bowiem najemca dokonałby remontu, który zmienia wygląd mieszkania, wynajmujący może żądać od niego przywrócenia mieszkania do stanu poprzedniego, tj. z dnia jego wydania najemcy, co wiąże się z dużymi dodatkowymi kosztami. Z tego powodu warto poza umową najmu podpisać stosowny protokół wydania, w którym strony szczegółowo wskażą, jaki był stan mieszkania w dniu jego sporządzenia.

Jeśli natomiast remont zostanie przeprowadzony w porozumieniu i za zgodą właściciela mieszkania, a strony nie umówią się inaczej, najemca może żądać zwrotu poniesionych kosztów. To rozwiązanie jest stosowane w przypadkach, gdy w mieszkaniu niezbędne jest przeprowadzenie remontu, np. kuchni czy łazienki, a wynajmujący pozostawia do dyspozycji najemcy wybór co do wprowadzonych zmian, zrzucając sobie tym samym z głowy problem związany z pracami. Ponadto jeśli najem zawarty został na długi okres, wtedy także wynajmujący chętniej pozostawiają w gestii najemcy sposób wykończenia mieszkania, który byłby zgodny z ich gustem.

Jednakże zwrot kosztów remontu nie zawsze będzie najemcy należny. Stanie się tak w przypadku, gdy wynajmujący wyrazi zgodę na remont jednak nie zgodzi się na pokrycie jego kosztów, ponieważ nie jest on niezbędny z punktu widzenia użyteczności mieszkania, a przeprowadzony jedynie z uwagi na chęć wprowadzenia zmian przez najemcę.

Wszystkie większe zmiany w mieszkaniu winny więc zostać uzgodnione między stronami, a także zaakceptowane przez wynajmującego. Poza tym strony, decydując o przeprowadzeniu remontu, muszą ustalić kto poniesie jego koszt. Najwłaściwszą formą dla tego typu ustaleń jest forma pisemna, w postaci aneksu do umowy najmu.

Podobne artykuły

2 komentarze

  1. Jan 5 października 2019 o 09:56

    witam ,mam problem z dzikim lokatorem z którym nigdy nie wiązała mnie żadna umowa .Samowolnie dokonał zajęcia mieszkania, a dodatkowo dokonał zabudowy połowy strychu.Nigdy nie pytał się o zgodę poprzednich właścicieli,a dodatkowo dokonał przerobienia instalacji gazowej.Moje pytanie ,czy bez zgody właściciela można zmienić instalację gazową.Z tego co wiem w razie wybuchu gazu odpowiada właściciel ,a ja żadnej zgody nie udzielałem na jakiekolwiek zmiany i przeróbki instalacji .W gazowni dowiedziałem się ,że wszystko jest zgodne z prawem ,a innych informacji mi nie udzielą bo nie łączy mnie umowa z nimi i obowiązuje ich Rodo

    • Anna 3 stycznia 2020 o 02:10

      Na Pana miejscu udałabym się do prawnika. W wielu urzędach miasta są darmowe porady prawne 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *