Ochrona najemców podczas pandemii

0 39

Czy najemcy mogą stracić prawo do użytkowania lokali podczas trwania epidemii COVID-19? Przepisy działają na ich korzyść w większości sytuacji.

Ochrona najemców w czasie epidemii

Dodatkową ochronę najemców zapewniła ustawa z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy dotyczą tych osób, którym umowa najmu lokalu kończy się po 31 marca, ale przed 30 czerwca 2020 roku. Zgodnie z nowymi przepisami każda taka umowa jest przedłużana do 30 czerwca poprzez samo oświadczenie najemcy. Oznacza to, że wynajmujący w tym okresie nie ma prawa wypowiedzieć umowy. Jednak nie wszyscy najemcy mogą skorzystać z tego przepisu.

Kto nie skorzysta z ochrony?

Warunkiem skorzystania z nowego zabezpieczenia jest regularne opłacanie czynszu. Nie podlegają mu więc osoby, które co najmniej przez pół roku przed 31 marca 2020 roku lub przez cały okres obowiązywania umowy, jeśli została ona zawarta na mniej niż 6 miesięcy, zalegały z zapłatą czynszu lub innych opłat za użytkowanie lokalu w kwocie większej od wartości miesięcznego czynszu. Nie można także skorzystać z ochrony przed wypowiedzeniem, jeśli najemca doprowadził do szkód w lokalu używając go w sposób niezgodny z umową najmu.

Skorzystanie z nowego przepisu wyklucza także podnajęcie lokalu lub przekazanie go do bezpłatnego użytkowania innej osobie bez pisemnej zgody wynajmującego, a także sytuacja, w której najemcy przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w tej samej lub innej miejscowości. Wspomniany inny lokal musi jednak spełniać wymagania dla lokalu zamiennego i dawać możliwość skorzystania z niego najemcy.

Należy jednak mieć na uwadze, iż jeśli z powodu utraty pracy związanej z epidemią COVID-19 najemca nie posiada środków na wynajem, nie można go z mieszkania usunąć.

Umowy w trakcie wypowiedzenia

Warto pamiętać, że ustawa z 31 marca dotyczy także tych najemców, którzy w dniu jej przyjęcia byli już w okresie wypowiedzenia umowy najmu. Tym samym w przypadku, gdy do wypowiedzenia doszło najpóźniej 30 marca, a jego termin mija między 31 marca a 30 czerwca 2020 r., zostaje ono automatycznie przedłużone do tej ostatniej daty.

Jednak i w tej sytuacji występują pewne ograniczenia, które sprawiają, że nie każda osoba będąca w okresie wypowiedzenia może być spokojna o automatyczne przedłużenie tego okresu. Z nowych przepisów nie skorzystają te osoby, którym właściciel wypowiedział umowę najmu z powodów określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, co oznacza, że ochronie nie podlegają osoby, które mimo pisemnego upomnienia używały lokalu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem, zwlekają z zapłatą czynszu co najmniej za 3 miesiące, wynajęły lub podnajęły lokal bez pisemnej zgody właściciela innej osobie albo używają lokalu podlegającego opróżnieniu w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *