O co warto zapytać właściciela mieszkania?

0 174

Relacje między najemcą i wynajmującym reguluje umowa najmu. Muszą się w niej znaleźć wszystkie, wymagane przepisami prawa elementy. W umowie strony ustalają szczegółowe warunki najmu. Jednak ich obowiązki i prawa również wynikają z ustawy i nie mogą być w umowie ograniczone.

Dotyczy to na przykład przeprowadzania obowiązkowych napraw i remontów. Dodatkowo umowa musi regulować kwestie takie jak wypowiedzenie czy cena najmu. W pozostałym zakresie najemca powinien dowiedzieć się, jakie jest stanowisko wynajmującego.

Chodzi o kwestie takie jak na przykład mieszkanie ze zwierzakiem. O ile dla niektórych właścicieli mieszkań na wynajem nie jest to żaden problem, to inni nie godzą się na to, bojąc się o dewastację mieszkania. Jeśli mamy jakieś zwierzę, koniecznie spytajmy wynajmującego, czy godzi się, aby mieszkało w jego lokalu.

Wynajem mieszkania

Innym tematem wartym poruszenia jest przygotowanie mieszkania zgodnie z preferencjami najemcy. Wynajmujący powinien odświeżyć mieszkanie przed podpisaniem każdej nowej umowy najmu, w tym w szczególności odmalować albo wyczyścić ściany, wyprać kanapę, dokonać wszystkich niezbędnych napraw, np. przykręcić zawiasy w szafkach. W praktyce jednak nie zawsze ma to miejsce, ponieważ właściciele mieszkań chcą zaoszczędzić albo wynająć mieszkanie jak najszybciej. Jeśli więc będziemy chcieli zrobić to na własną rękę, np. odmalować brudne ściany czy zmienić ich kolor, musimy przede wszystkim mieć zgodę wynajmującego, ale i ustalić z nim, kto poniesie związane z tym koszty. Czasem wynajmujący godzą się pokryć ten wydatek, jeśli najemca weźmie na siebie związaną z tym pracę i pomaluje ściany samodzielnie.

Natomiast gdybyśmy chcieli dokonać w mieszkaniu poważniejszych zmian – wymienić meble, wstawić ściankę działową, czy poprowadzić inaczej instalację elektryczną, tu również niezbędna jest zgoda wynajmującego. Jednak nie ma się co łudzić, że pokryje on takie dodatkowe koszty. Musimy więc nastawić się na wydatek. Wynajmujący może również żądać, aby po naszej wyprowadzce mieszkanie zostało doprowadzone do stanu, w jakim je odebraliśmy. Trzeba się więc dobrze zastanowić, czy będzie to w ogóle możliwe, czy jest to nam niezbędne oraz czy ma sens w ujęciu ekonomicznym.

Pamiętajmy, aby ustalić z wynajmującym, czy godzi się na podłączenie do mieszkania mediów, tj. internetu czy kablówki, jeśli takowych jeszcze tam nie ma, a także czy on się tym zajmie, czy ma to zrobić najemca. Czasem właściciele mieszkań nie godzą się na zawieranie umów z dostawcami Internetu i telewizji i zostawiają to w rękach najemcy, aby uniknąć ewentualnych problemów z nieopłacaniem rachunków czy wypowiedzeniem umowy po zakończeniu najmu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *