Kiedy właściciel może wypowiedzieć umowę?

1 4470

Zdarza się, że mimo sprawdzenia potencjalnego najemcy nie spełnia on wymogów umowy zawartej z właścicielem wynajmowanego mieszkania. W przypadku łamania punktów umowy najmu właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę swoim lokatorom.

Każdy, kto oddaje pod wynajem własną nieruchomość, musi być świadomy zasad, na podstawie których będzie mógł potem rozwiązać stosunek najmu, jeśli zajdzie taka potrzeba. To kiedy i czy w ogóle wynajmujący lokum będzie miał prawo do jednostronnego wypowiedzenia stosunku najmu zależy od typu zawartej umowy z najemcą. W Polsce większość kwestii dotyczących najmu reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów i właściciel wynajmowanego lokalu nie może wypowiedzieć najemcy umowy z dnia na dzień. Jak proces rozwiązania umowy najmu przez właściciela przebiega w przypadku zawarcia poszczególnych umów z lokatorem?

wypowiedzenie umowy

 

 • Umowa najmu na czas nieokreślony

W tym przypadku właściciel mieszkania może wypowiedzieć najemcy umowę z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, które uzależnione są od terminu zapłaty za czynsz. Jeśli czynsz płacony jest w dłuższych niż miesiąc odstępach czasu, to najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące przed końcem kwartału kalendarzowego. Natomiast jeżeli czynsz płacony jest miesięcznie, to najwcześniej na miesiąc przed końcem miesiąca kalendarzowego można wszcząć postępowanie eksmisyjne. Gdy najemca płaci czynsz w krótszych odstępach czasu, możemy odstąpić od umowy najmu najszybciej na trzy dni naprzód. Natomiast w przypadku najmu dziennego – na jeden dzień naprzód. Poza tym właściciel musi zapewnić najemcy lokal zastępczy.

 

 • Umowa zawarta na czas określony

 

Tego rodzaju umowę można rozwiązać przed końcem terminu najmu wyłącznie w przypadku złamania postanowień zawartych w kontrakcie między lokatorem a wynajmującym.

 

 • Umowa najmu okazjonalnego

 

Wynajmujący lokum może wypowiedzieć umowę lokatorowi z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy najemca nie dostarczył oświadczenia właściciela innego lokum potwierdzające prawo do korzystania z zastępczej nieruchomości przez najemcę. Wcześniejsze rozwiązanie umowy jest w tym wypadku bardzo łatwe, gdyż najemca nie jest w tu zabezpieczony ustawą o ochronie praw lokatorów. Jednakże okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż trzy miesiące (w przypadku umów, dla których czynsz płatny jest miesięcznie).

Głównymi powodami wypowiedzenia umowy najmu lokatorom są:

 

 • użytkowanie lokalu niezgodne z treścią umowy najmu,
 • zwłoki z zapłatą czynszu lub całkowite niepłacenie go przez najemcę za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe,
 • podnajęcie lokalu bez zgody właściciela,
 • nieprzestrzeganie zasad ogólnolokatorskich i utrudnianie życia innym mieszkańcom, w tym m.in. naruszanie ciszy nocnej,
 • rażące zaniedbanie lokalu

 

Należy pamiętać o tym, że oświadczenie wynajmującego o wypowiedzeniu najmu musi być sporządzone oraz przekazane lokatorowi na piśmie. Właściciel musi w nim wskazać też przyczynę wypowiedzenia oraz ją umotywować.

Podobne artykuły

1 Komentarz

 1. Anna 7 lipca 2018 o 15:29

  Mimo umowy wynajmu na czas nieokreślony, wynajmujący wręczył mi pismo o zerwaniu umowy w sobotę po 22.00. Termin opuszczenia pokoju – niedziela do godzin wieczornych. Miałam się z nim bić? Zostałam na bruku z rzeczami i psem. ( Pies mieszkał oficjalnie, była na to zgoda w umowie najmu). Mieszkałam równo miesiąc i przez ten miesiąc nie było żadnej uwagi. Przy wyrzucaniu mnie, też niczego nie wyjaśnił. Zasłonił się paragrafami 683 i 685 KC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *